Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Radionica

Predviđeno trajanje događaja: 120 minuta

Mjesto događaja: Dvorana 7

Izlagač: Morana Bigač, Desk Kreativne Europe

Suradnici na događaju: Ivana Bestvina Bukvić, Dubravka Pekanov Starčević

Opis događaja: U okviru edukativne radionice Kreativni proces sudionici će biti upoznati s glavnim značajkama i prioritetima programa Kreativna Europa. Zadatak sudionika je u timovima osmisliti i koncipirati kreativnu i inovativnu projektnu ideju koja bi bila usklađena upravo s navedenim prioritetima. Naime, u osmišljavanju projekta važna je kreativnost, inovacija, uključivanje partnera i lokalne zajednice, društveni značaj kao i zanimljivost lokacija i aktivnosti koje se u okviru projekta planiraju provoditi. Dakle, kako izgleda proces stvaranja i oblikovanja projektne ideje saznat ćete na radionici Kreativni proces.

Sektor kreativne industrije: Audio-vizualna umjetnost – film, video, Baština – muzeji, knjižnice, arhivi, Izvedbene umjetnosti – kazalište, balet, ples, Knjiga, nakladništvo, Mediji – TV, radio, tiskani mediji i elektronički medij, Vizualne umjetnosti – slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, novi mediji

Programski sadržaj namijenjen je: Svim zainteresiranim posjetiteljima

Mrežna stranica: www.deskkultura.hr

Životopis:

Morana Bigač je stručna suradnica u Službi za Kreativnu Europu – Desku Kultura pri Ministarstvu kulture RH. Zadaća Službe za Kreativnu Europu jest promocija program Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, pružanje podrške kulturnom i kreativnom sektoru vezano uz Program i natječaje, poticanje prekogranične suradnje i umrežavanja umjetnika, profesionalaca i ustanova te diseminacija rezultata i utjecaj Programa.

Životopis suradnika:

Docentica na Odjelu za kulturologiju, predsjednica katedre za Kulturalni Menadžment te suradnik na poslijediplomskom specijalističkom studiju Računovodstvo, revizija i analiza, Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Akademski stupanj doktora društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije stječe 2012. Objavila je samostalno i u suautorstvu niz znanstvenih radova, suradnica lje na provedbi međunarodnog projekta, sudionica i članica organizacijskog odbora međunarodnih znanstvenih simpozija. Radno iskustvo stječe od 2001. u neprofitnim organizacijama te realnom i financijskom sektoru pri čemu od 2003. u Zagrebačkoj banci d.d., Segment korporativnog bankarstva (2010.-2015). Područja interesa: financijski menadžment, projektno financiranje, ekonomika kulture, menadžersko odlučivanje.

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević je od 2006. godine zaposlena na Katedri za financije i računovodstvo Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Sudjelovala je na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu te objavila niz znanstvenih radova u respektabilnim publikacijama. Aktivna je i u suradnji s gospodarstvom te izrađuje poslovne planove, investicijske studije te analize troškova i koristi za potrebe raznih profila gospodarskih subjekata.

Sponzor događaja: Jamnica

Date and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved