Free

Prissätt ditt bostadsprojekt smartare

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Property People

Unites Spaces

Klarabergsviadukten 63

Stockholm

Sweden

View Map

Event description

Description

Prissätt ditt bostadsprojekt smartare

Prissätt ditt bostadsprojekt smartare

Vill du få bättre insikt i lägenhetsfördelning och prissättning? Delta i ett av våra seminarier och lär dig förstå hur man testar priskänslighet, hur prissättning och risk samspelar, samt hur det valda priset omsätts i en lägenhetsfördelning för dina bostadsprojekt.

Lägenhetsfördelning och prissättning

Syfte

Lär dig skapa de marknadsbaserade kalkyler som möjliggör korrekt prissättning och lägenhetsfördelning i ett BR-lghprojekt. Kunskaperna är även direkt tillämpbara på nyproducerade småhus både i ÄR- och BR-form, samt i projekt som kombinerar flera bostadsformer.

Bakgrund

Ett framgångsrikt nytt bostadsprojekt bygger på tre primära marknadsfundament:

1) Det finns lokalt ett reellt nytt bostadsbehov varje år

2) Det finns en väl fungerande andrahandsmarknad som möjliggör flyttkedjor och skapar reavinster

3) Det finns en indikativ köpförmåga som möjliggör att projektekonomin går ihop

Metod

Genom att detaljstudera de möjliga flyttningarna från andrahandsmarknad till nyproduktion kan en bostadsutvecklare skaffa sig en sannolikhetsbaserad beräkning av den marknadsstorlek som är möjlig med ett givet pris. Med en sannolikhetsbaserad kalkyl är det också möjligt att testa priskänsligheten.

Efter att ha slagit fast en prissättning för projektet ger fortsatta beräkningar en tydlig bild av hur marknaden fördelar sig på olika lägenhetsstorlekar och/eller småhus, och möjliggör en spegling av marknaden genom bostadsfördelningen.

Innehåll

Vad man kan och bör läsa ut av tillgänglig försäljningsstatistik? Att skapa ett beräkningsunderlag.

Hur många har råd att köpa på en given prisnivå? Test av priskänslighet.

Hur du som utvecklare gör rimliga antaganden när det gäller marknad för varje bostadsstorlek. Skapa en bostadsfördelning som speglar marknaden på den valda prisnivån.

Räknestuga (frivilligt): Lär dig att göra beräkningarna i Excel, hands-on.

Notera: Beräkningarna visar antalet möjliga intressenter med förmåga att finansiera ett köp. Antalet faktiska avslut avgörs av den lokala konkurrens som finns vid försäljningstillfället, utvecklingen av marknadsfundamenten, samt den attraktion som finns i det aktuella projektet.

Kostnad: SEK 5 900:- + moms faktureras separat.

Share with friends

Date and Time

Location

Property People

Unites Spaces

Klarabergsviadukten 63

Stockholm

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved