Premiere: 'Notes on a Memorial' by Jonas Dahlberg

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wergelandsveien 17

17 Wergelandsveien

0167 Majorstuen

Norway

View Map

Event description
Dahlbergs film 'Notes on a Memorial' er en film om prosessen og politikken rundt de 3-4 årene han har arbeidet med minnestedene etter massak

About this Event

NORSK:

I 2014 vant kunstneren Jonas Dahlberg en regjeringskonkurranse om å lage nasjonale minnesteder etter massakren 22. juli 2011. Prosjektet med tittelen Memory Wound ville ha skåret en kanal gjennom Sørbråten-halvøya, som vender mot Utøya, der tragedien fant sted. Dahlberg ønsket å symbolisere følelsen av tap ved å skape et dramatisk «kutt eller sår i landskapet», men forslaget fikk en blandet mottagelse fra en gruppe av lokalbefolkningen, og prosjektet ble til slutt kansellert. Dahlbergs film Notes on a Memorial, er en film om prosessen og politikken rundt de 3-4 årene han har arbeidet med minnestedene. Filmen vil ha norgespremiere under osloBIENNALEN, der den vil bli vist som en del av filmprogrammet «Where Memories Are Made» som biennalen arrangerer i samarbeid med Kunstnernes Hus.

OM JONAS DAHLBERG: Jonas Dahlberg (f. 1970, Borås, Sverige) er en kunstner bosatt i Stockholm. Dahlberg arbeider i skjæringspunktet mellom kunst, arkitektur, det private og det politiske. Hans arbeider inkluderer videoinstallasjoner, foto, scenografi og publikasjoner, samt prosjekter som ligger nærmere arkitektur. De siste årene har han blitt kjent for å ha vunnet konkurransen om de nasjonale minnestedene for å hedre ofrene for terrorangrepet i Oslo og Utøya i 2011.

OM osloBIENNALEN FØRSTE UTGAVE 2019-2024: osloBIENNALEN FØRSTE UTGAVE 2019-2024 er kuratert av Eva González-Sancho Bodero og Per Gunnar Eeg-Tverbakk og består av et femårig, skiftende program med kunst i offentlige rom som vil foregå over hele byen. Alle inviteres til aktiv medvirkning i et program med konserter, performancer, workshops og symposier. osloBIENNALEN er initiert og finansiert av Oslo kommune, Kulturetaten og alle biennalens arrangement er åpent og gratis for alle.

OM KUNSTNERNES HUS KINO: Kunstnernes Hus er ett av Norges viktigste visningssteder og formidlere av samtidskunst. Vi skal være en bevisst samfunnsaktør med ansvar for å verne om kunstnerisk ytringsfrihet og kunstens plass i offentligheten. Med utstillinger, film, samtaler, konserter, foredrag og seminarer er vi en myldrende storstue for kunst og kultur. Kunstnernes Hus Kino ble opprettet i 2016. Rommet er tegnet av AtelierOslo arkitekter. I kinoen vises et bredt spekter av kunstfilm i vid forstand: nyere spillefilmer, sjangerutfordrende dokumentarer og filmer laget av både norske og internasjonale billedkunstnere. Salen er en betydelig del av Kunstnernes Hus' satsning på å skape en levende arena for kunstnerisk tverrfaglig aktivitet, samtaler og debatt.

//

ENGLISH:

In 2014, artist Jonas Dahlberg won the government competition to create the national memorials for the July 22, 2011 massacre. Titled Memory Wound, his planned memorial to the Utøya massacre, would have dramatically cut a channel across the Sørbråten peninsula, which faces the Utøya Island. Proposing to create ‘a wound or a cut within the landscape’ to symbolise the feeling of loss, the plan evoked a mixed response from a group of local residents, resulting in the cancellation of the project. Dahlberg’s new work, Notes on a Memorial, is a film about the process and politics around the 3-4 years working on these memorials.

The film will premiere in Norway in October during the osloBIENNALEN opening weekend. Dahlberg’s film is part of the week-long film programme and seminar, “Where Memories Are Made”, organised in collaboration with Kunstnernes Hus.

ABOUT JONAS DAHLBERG: Jonas Dahlberg (b. 1970, Borås, Sweden) is an artist living in Stockholm, Sweden. Dahlberg’s practice is situated at the intersection of art, architecture, the private and the political. His diverse works include video installations, photography, scenography and publications, as well as projects closer to architecture. In recent years he has become known for his winning proposal for the memorial sites to honour the victims of the terrorist attack in Oslo and Utøya, Norway, in 2011.

ABOUT osloBIENNALEN FIRST EDITON 2019-2024: Curated by Eva González-Sancho Bodero and Per Gunnar Eeg-Tverbakk, osloBIENNALEN FIRST EDITION 2019-2024 has implemented a specially conceived infrastructure to support an evolving five-year programme of art and artists invited to work with the city, public space and the public sphere. Over a five-year period, osloBIENNALEN will evolve and grow, as new projects and participants are added. The biennial is owned and financed by the City of Oslo Agency for Cultural Affairs.

ABOUT KUNSTNERNES HUS CINEMA: Kunstnernes Hus is an art institution in the centre of Oslo. Established by artists in 1930 to show both Norwegian and international art, it has since then become the most important independent institution in Norway led by artists, specifically dedicated to contemporary art. We strive to be a conscious contributor to society with responsibility for safeguarding artistic freedom of expression and the role of art in the public sphere. The cinema at Kunstnernes Hus opened in 2016. The space was designed by architects at Atelier Oslo. The cinema screens a broad spectrum of art films: more recent feature films, genre-challenging documentaries and films made by both Norwegian and international visual artists. The auditorium is a significant part of Kunstnernes Hus’ efforts to create a living arena for artistic interdisciplinary activities, talks and debates.

Share with friends

Date and Time

Location

Wergelandsveien 17

17 Wergelandsveien

0167 Majorstuen

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved