Bratislava, Slovakia

Predaj spoločnosti ako jedno z riešení generačnej výmeny v SME sektore