Povinnosti zo Zákona o kybernetickej bezpečnosti

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Univerzitný vedecký park TECHNICOM

Technická univerzita v Košiciach

Němcovej 5

85101 Košice

Slovakia

View Map

Event description

Description

Od 1.4.2018 je v účinnosti zákon č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti. Cieľom zákona bolo vytvoriť funkčný legislatívny rámec nutný pre efektívnu realizáciu kľúčových opatrení pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru, ktorý transponuje priority a požiadavky, ktoré boli vytvorené na európskej úrovni a prijaté všeobecným konsenzom prostredníctvom smernice NIS.

Asociácia kybernetickej bezpečnosti v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom SR a UVP TECHNICOM organizuje ďalšie pokračovanie predchádzajúcich workshopov k uvedenej téme.

Na workshope sa budeme najmä venovať:

  • organizácii kybernetickej bezpečnosti a pôsobnosti orgánov verejnej moci v tejto oblasti,

  • postaveniu a povinnostiam prevádzkovateľa základných služieb a poskytovateľa digitálnych služieb, ich identifikácii (zápisu do registrov PZS a PDS)

  • oblasti jednotiek CSIRT, ich typických rolí (zo zákona ale aj v reálnom svete),

  • oblasti jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti, najmä ako nástroja pre reportingové povinnosti organizácií

  • možnosti spolupráce medzi súkromným sektorom a Národnou jednotkou SK-CERT, kde je táto spolupráca výhodná pre jednu aj druhú stranu a ako môže organizáciám pomáhať v plnení povinností zo zákona.

Vysvetlíme si, koho sa zákon týka, aké má reálne prvé povinnosti a prečo. Povieme si, ako tieto povinnosti plniť, čo treba pre to spraviť, aké sú možnosti pre splnenie povinností.

Časový harmonogram workshopu:

08:30 Registrácia
09:00 Zahájenie stretnutia
09:00 Prezentácia, praktické ukážky a diskusia k ZoKB (I. časť)
11:00 Prestávka
11:30 Prezentácia, praktické ukážky a diskusia k ZoKB (I. časť)
13:00 Ukončenie

Lektori:

Rastislav Janota, riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT a spoluautor Zákona o kybernetickej bezpečnosti

Ivan Makatura, predseda správnej rady Asociácie kybernetickej bezpečnosti

Date and Time

Location

Univerzitný vedecký park TECHNICOM

Technická univerzita v Košiciach

Němcovej 5

85101 Košice

Slovakia

View Map

Save This Event

Event Saved