Poduzetnički i inovativni potencijali kreativne industrije

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Predavanje

Predviđeno trajanje događaja: 45 minuta

Mjesto događaja: Dvorana 10

Izlagač: Martina Harc

Opis događaja: Uvod, Izazovi i ciljevi kreativne industrije, kreativna industrija, Poduzetnički potencijali KKI-a, Inovativni potencijali KKI-a, Diskusija

Programski sadržaj namijenjen je: Studenti, Poduzetnici, Nositelji politika, Kreativci

Mrežna stranica: www.hazu.hr

Životopis:

Martina Harc rođena je 1. travnja 1978. godine u Osijeku. Diplomirala je 2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku iz područja Financijskog Menadžmenta. Godine 2004. upisala je poslijediplomski studij „Poduzetništvo" na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Na istom fakultetu 2009. godine je magistrirala. Od 2011. godine zaposlena je u Zavodu za znanstveno-istraživački rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku na radnom mjestu znanstvenog suradnika. Godine 2012. obranila je doktorsku disertaciju nakon čega nastavlja objavljivati znanstvene radove u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama te sudjelovati na znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu. Glavna područja njezina interesa su financijski menadžment i makroekonomske analize.

Sponzor događaja:


Date and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved