€474

ОБУЧЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ PMP®

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hristo Belchev 8, Floor 4, Sofia 1000

1000 Sofia

Bulgaria

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description


ДOБРЕ ДОШЛИ!

Добре дошли в нашия курс за управление на проекти и подготовка за изпит Project Management Professional®. Обучението ни предлага изчерпателна и всеобхватна учебна програма, която ще ви даде необходимите инструменти и знания за успешното управление на проекти, независимо от контекста и индустрията. Бъдете уверени, че целта е постижима и усилията си заслужават! Очаваме Ви! Гледайте видеото в YouTube: https://youtu.be/eOObuJT3qxA


ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО?

Обучението е предназначено за специалисти от различни сфери, които имат професионален интерес към дисциплината „Управление на проекти“ и искат да преминат задълбочен, всеобхватен и общовалиден курс на подготвка. Гледайте видеото в YouTube: https://youtu.be/u8-9Ophf7Cg


КАКВО ЩЕ ИЗУЧАВАМЕ?

Обучението е структурирано така, че след преминаването му вие ще имате всички необходими знания и умения и най-вече самочуствието и увереността, за да издържите изпит PMP®… и разбира се, ще бъдете отлично подготвени да изпълнявате задълженията си и да се справите с предизвикателствата от ежедневната работа на проджект мениджъра. Курсът е особено подходящ за онези от вас, които планират да се явят на сертификационен изпит за PMP® в следващите три до шест месеца и да получат международно призната и широко разпознаваема акредитация на уменията и знанията си.Гледайте видеото в YouTube: https://youtu.be/xJkmDmETa5o


ЛЕКТОРЪТ?

“Смятам, че преподавателската работа изисква отлично познание на материала и умението той да бъде пречупен и обогатен през призмата на собствения опит. Мисля, че като преподавател е задължително да умееш да се вслушваш и да търсиш решение. Стремя се да създавам и поддържам работна атмосфера, в която споделянето на знания и опит е основната движеща сила”. Казвам се Димитър Стоев и ще бъда лектор на обучението и ваш помощник. Гледайте видеото в YouTube: https://youtu.be/pNrltpdgSkc


ЗА LEARN VALLEY

Курсът “Обучение за управление на проекти и подготовка за изпит PMP®” е разработен от Learn Valley (“Лърн Валей” ООД). Целта ни е да предложим изчерпателна и интензивна подготовка по методологията за управление на проекти на Project Management Institute, съобразена със изискванията на професионалната квалификация PMP®.

След продължително търсене се спряхме на учебен материал, който представя тематиката по достъпен начин, предлага множество възможности за упражнения и групови дискусии и съдържа най-важните термини и графики от PMBOK® Guide Sixth Edition. Лекторът е сертифициран според последната версия на PMP® и PMBOK®, именно шестата и притежава дългогодишен практически опит.

Learn Valley e водеща европейска компания, предлагаща професионални образователни услуги. Базирана в София, България и с партньори по целия свят, Learn Valley доставя обучения на най-високо ниво, отговарящи на предизвикателствата на днешния и утрешен работен ден. Фокусът ни е обучения за информационни технологии, съвременни бизнес курсове и курсове с професионална насоченост, които имат измеримо влияние върху ежедневните нужди и цели на бизнеса. Екипът ни има над двайсет години международно признат опит в сферата на образователните услуги и информационните технологии. За повече информация и курсовете, които предлагаме, моля посетете нашия сайт: www.learnvalley.org


УЧЕБНА ПРОГРАМА:

Lesson 1: Defining Project Management Basics

Topic A: Identify the Concepts of Project Management

Topic B: Identify the Relationship Between Project Management and the Business

Topic C: Identify Project Stakeholders and Governance

Lesson 2: Defining Project Management within the Organization

Topic A: Identify Organizational Influences

Topic B: Identify the Project Team

Topic C: Define the Project Life Cycle

Topic D: Define Agile Methodology

Lesson 3: Defining the PMI® Project Management Methodology

Topic A: Define the Project Management Processes

Topic B: Define the Knowledge Areas

Topic C: Identify Project Information

Lesson 4: Initiating a Project

Topic A: Initiating Process Group Map

Topic B: Develop a Project Charter

Topic C: Identify Project Stakeholders

Lesson 5: Planning a Project

Topic A: Planning Process Group Map

Topic B: Develop a Project Management Plan

Topic C: Plan Scope Management

Topic D: Collect Project Requirements

Topic E: Define Project Scope

Topic F: Create a Work Breakdown Structure

Lesson 6: Planning a Project Schedule

Topic A: Planning Process Group Map

Topic B: Plan Schedule Management

Topic C: Define Project Activities

Topic D: Sequence Project Activities

Topic E: Estimate Activity Durations

Topic F: Develop a Project Schedule

Lesson 7: Planning Project Costs

Topic A: Planning Process Group Map

Topic B: Plan Project Cost Management

Topic C: Estimate Project Costs

Topic D: Determine the Project Budget

Lesson 8: Planning Project Quality, Resources, and Procurements

Topic A: Planning Process Group Map

Topic B: Plan Quality Management

Topic C: Plan Resource Management

Topic D: Estimate Activity Resources

Topic E: Plan Project Procurements

Lesson 9: Planning for Risk

Topic A: Planning Process Group Map

Topic B: Plan Risk Management

Topic C: Identify Risks

Topic D: Perform Qualitative Risk Analysis

Topic E: Perform Quantitative Risk Analysis

Topic F: Plan Risk Responses

Lesson 10: Planning Stakeholder Engagement and Communications

Topic A: Planning Process Group Map

Topic B: Plan Stakeholder Engagement

Topic C: Plan Communications Management

Lesson 11: Executing a Project

Topic A: Executing Process Group Map

Topic B: Direct and Manage Project Work

Topic C: Manage Project Knowledge

Topic D: Manage Quality

Topic E: Implement Risk Responses

Topic F: Conduct Procurements

Lesson 12: Working with Stakeholders

Topic A: Executing Process Group Map

Topic B: Acquire Resources

Topic C: Develop a Team

Topic D: Manage a Team

Topic E: Manage Stakeholder Engagement

Topic F: Manage Communications

Lesson 13: Monitoring a Project

Topic A: Monitor and Control Project Work Data Flow Diagram

Topic B: Monitor and Control Project Work

Topic C: Validate Project Scope

Topic D: Monitor Risks

Topic E: Monitor Stakeholder Engagement

Topic F: Monitor Communications

Lesson 14: Controlling a Project

Topic A: Controlling Process Group Map

Topic B: Perform Integrated Change Control

Topic C: Control Project Scope

Topic D: Control the Project Schedule

Topic E: Control Project Costs

Topic F: Control Project Quality

Topic G: Control Resources

Topic H: Control Project Procurements

Lesson 15: Closing a Project

Topic A: Closing Process Group Map

Topic B: Close Project or Phase


Share with friends

Date and Time

Location

Hristo Belchev 8, Floor 4, Sofia 1000

1000 Sofia

Bulgaria

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved