Plai cu dor - Concert Igor Cuciuc și Gheorghe Țopa
$10 – $35
Plai cu dor - Concert Igor Cuciuc și Gheorghe Țopa

Plai cu dor - Concert Igor Cuciuc și Gheorghe Țopa

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Mari Vanna Restaurant

1141 Connecticut Ave NW

Washington, DC 20036

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Vă invităm duminică, 8 ianuarie începând cu ora 17 la "Plai cu dor" un concert cu Igor Cuciuc și Gheorghe Țopa, doi dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică ușoară și populară din Moldova. Concertul va avea loc la etajul trei al restaurantului Mari Vanna, 1141 Connecticut Ave NW, Washington, DC.

(English below)

Igor Cuciuc face parte din noua generație de purtători ai muzicii populare moldovenești care s-au format și educat în perioda efervescentă a renașterii naționale. Cântecele sale reflectă atât tradiția folclorică a Basarabiei cât și realitățile cotidiene, toate însă fidele spiritului popular traditional. S-a făcut remarcat pentru prima data la nivel național în 2011 cu videoclipul piesei “Moldoveni veniți acasă.” Primele studii muzicale le-a făcut la Colegiul de muzică “Ștefan Neaga” ulterior absolvind Facultatea de canto popular a Academiei de muzică, teatru și arte plastice “G. Musicescu” din Chișinău. În anul 2007 a obținut trofeul Festivalului-concurs “Nicolae Sulac” iar în anul 2009 a lansat primul său albumul solo “Mi-ai dat o fetiță Doamne.” În prezent Igor este solistul faimoasei orchestrei de muzică populară “Frații Advahov” din Chișinău.

Gheorghe Țopa este un artist care rămâne fidel trecutului, captându-ne cu muzica lui atât de aproape de suflet și în același timp atât de contemporană și evocând într-un stil aparte frumosul sonor. Gheorghe a intrat în istoria muzicii ușoare din Republica Moldova cu șlagărele patriotice lansate în anii mișcării de eliberare și renaștere națională: “Cântare scrisului latin,” “Imnul pământului,” ș.a. Este însă și mai bine cunoscut publicului larg din Moldova și România cu repertoriul său de piese de nuntă precum “Fata tatei,” Noi doi” sau “Zice lumea.” A absolvit Colegiul de muzică “Ștefan Neaga” cu specialitatea Canto iar în 2002 a terminat și cursurile Universității de arte din Chișinău cu specialitatea Regie de estradă. De-a lungul carierei sale a activat în calitate de interpret în formațiile de muzică ușoară “Noroc” (condusă de Mihai Dolgan), “Teodor” (în frunte cu Petre Teodorovici), și începând din 1992 ca și conducător artistic și interpret al propriul ansamblu “Curaj”. A înregistrat peste 50 de piese, multe dintre ele semnate chiar de el și a colaborat cu poeții Grigore Vieru și Dumitru Matcovschi, pe ale căror versuri a realizat mai multe melodii devenite șlagăre. Gheorghe are la activ două albume solo “Dragoste nemărginită” și colecția “Melodii de aur,” ultimul lansat de curând. Este distins cu titlul onorific de “Maestru în artă”. Gheorghe Țopa a concertat și în România, Grecia și Italia.

Restaurant Mari Vanna, un restaurant cu specific rusesc, va servi un meniu limitat românesc / moldovenesc în seara concertului (neinclus în costul biletului). Bilete costă $30 până la 31 decembrie și $35 după această dată; biletele pentru copii sub 12 ani sunt $10. Locurile sunt disponibile după regula primului venit, primul așezat. Pentru informații suplimentare îl puteți contacta pe Bogdan la 202.531.8776.

_____

You are cordially invited on Sunday, January 8 starting at 5 pm to a concert by Igor Cuciuc and Gheorghe Țopa, two of Moldova’s most famous interpreters of folk music. The event will take place on the third floor of the Mari Vanna Restaurant located at 1141 Connecticut Ave NW, Washington, DC.

Igor Cuciuc is part of the new generation of folk musicians from the Republic of Moldova educated since the country’s independence – a period marked by an effervescent national revival. His songs reflect both the folkloric tradition of Bessarabia as well as the daily realities of everyday life. They remain however faithful to the spirit of the traditional folk music. Igor was first noticed nationally in 2011 with the video "Moldovans come home." He is a graduate of the "Ștefan Neaga" College of Music and of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts "G. Musicescu" from Chișinău, Faculty of folk canto. In 2007 he won the trophy of the "Nicolae Sulac" Music Festival and in 2009 he released his first solo album "God, you gave me a little girl." Currently, Igor is the lead singer of the famous folk orchestra "Advahov Brothers" from Chișinău.

Gheorghe Țopa is an artist who stays true to the past and thrills us with his music so near to the soul and yet so contemporary and unique. He first entered the Moldovan music scene with his patriotic hits such as "Praise to the Latin Script," "Hymn of the Earth," etc. released during the national liberation and revival movement. He is however better known to the general public of Moldova and Romania through his repertoire of wedding songs like "Daddy’s Girl" “Two of us" or "People say." Gheorghe is a graduated of the “Ștefan Neaga" College of Music with a degree in Canto and of the Chișinău Arts University. Throughout his career he has worked as a performer with the groups "Noroc" (led by Mihai Dolgan), "Teodor" (headed by Petre Teodorovici), and since 1992 as the Artistic Director and Lead Singer of his own band, "Curaj / Courage". Throughout his career, Gheorghe has recorded more than 50 songs, many of them signed by him while others performed on lyrics written by the famous poets Grigore Vieru and Dumitru Matcovschi. He also has two solo albums to his credit: "Endless Love" and the collection "Golden Songs.". He was awarded the honorary title of "Master of Art". Gheorghe Țopa has performed in Romania, Greece and Italy.

The Mari Vanna Restaurant, a Russian restaurant, will serve a limited Romanian / Moldovan menu on the evening of this concert (not included in ticket price). Tickets cost $30 per person until December 31 and $35 thereafter; tickets for children under 12 are $10 each. Seats are available on the first come, first seated system. For more information you can contact Bogdan at 202.531.8776.

Share with friends

Date and Time

Location

Mari Vanna Restaurant

1141 Connecticut Ave NW

Washington, DC 20036

View Map

Save This Event

Event Saved