$0 – $308.49

Multiple Dates

PHỎNG VẤN TUYỂN CHỌN GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH BỀN VỮNG DOANH NGHIỆ...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Vuon

172 Ngọc Khánh

Giảng Võ, Hà Nội

Viet Nam

View Map

Event description

Description

Chương trình tuyển chọn giảng viên giảng dạy chuyên đề Bền vững Doanh nghiệp Việt.

Hiện tại ở Việt nam có rất đông số lượng các Doanh nghiệp khởi nghiệp với khoảng thời gian vài thhangs đến dưới một năm đã bị phá sản, gây thất thoát một khối lượng tài sản khổng lồ cho các Doanh nghiệp, rất nhiều Lao động thất nghiệp, kéo theo ảnh hưởng đến đời sống của người lao động và sự bất ổn lao động cho xã hội Việt nam.

Vậy xin mời tất cả các giảng viên chuyên ngành Kinh tế, Luật Doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, marketing và các tổ chức giáo dục chuyên về phát triển Doanh nghiệp trong toàn quốc đăng ký với chúng tôi để hợp tác hỗ trợ cho hệ thống Doanh nghiệp Việt.

Share with friends

Location

The Vuon

172 Ngọc Khánh

Giảng Võ, Hà Nội

Viet Nam

View Map

Save This Event

Event Saved