£10

Peter Lord: John Lewis a Sir Gâr

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Horeb Chapel, Cawdor Hotel

72 Rhosmaen Street

Llandeilo

Sa19 6EN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Peter Lord: John Lewis a Sir Gâr

Cyflwyniad gan Peter Lord am John Lewis. Artist o'r 18fed ganrif bu'n paentrio tirluniau ac aelodau o deuluoedd bonedd Sir Gar. Bydd yn sgwrsio gyda Jon Gower.

The Portrait of Elizabeth Gwynne of Taliaris - John Lewis and the Carmarthenshire Connection

Session in Welsh / Sesiwn yn Gymraeg

Peter Lord yw prif hanesydd celf Cymru ac mae wedi cyhoeddi a darlledu’n helaeth ar ddiwylliant gweledol Cymru yn Gymraeg a Saesneg.

John Lewis oedd yr arlunydd cyntaf i gynnal bywoliaeth yng Nghymru ei hun. Roedd rhai o’i noddwyr cynnar yn y 1730au a 40au yn byw yn Sir Gâr a’r siroedd cyfagos. Roeddent yn ffyddlon iddo hyd at y 1760au pan roedd yn peintio tirluniau yn bennaf.

Treuliodd Lewis ran bwysig o’i yrfa yn Nulyn yn peintio portreadau a setiau theatr. Roedd yn un o gydnabod y dramodydd Thomas Sheridan.

Mae’r portread hyfryd o Elizabeth Gwynne o Daliaris, Llandeilo yn chwe blwydd oed yn un o’i bortreadau Cymreig cynharaf. Mae Peter Lord yn trafod gyrfa John Lewis a’i gysylltiad gyda Sir Gaerfyrddin.

Graddiodd Peter Lord yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Reading yn 1970. Roedd yn gymrawd gwadd yng nghanolfan Celf Brydeinig yn Yale yn 1994, wedyn yn ymchwilydd yng nghanolfan Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd Uwch o 1996-2003 ac, yn fwy diweddar, yn CREW, Prifysgol Abertawe. Rhwng 1998 a 2003 cyhoeddodd dair cyfrol o ‘The Visual Culture of Wales’, sy’n cael eu hystyried y gwaith mwyaf awdurdodol ar y pwnc. Yn 2009 cyhoeddodd ‘The Meaning of Pictures: Images of Personal, Social and Political Identity’ ac yn 2013 hunangofiant, ‘Relationships with Pictures’. Cyhoeddwyd ei lyfr diweddaraf, The Tradition: a New History of Welsh Art 1400-1990, gan Parthian yn 2016. Yn 2017 enillodd wobr Llyfr Ffeithiol y Flwyddyn yng Nghymru.

Peter Lord is Wales’ foremost art historian and has published and broadcast extensively on the visual culture of Wales in both Welsh and English.

Peter Lord was born in Exeter and now lives near Aberystwyth. In 1986 he decided to concentrate on writing about visual culture. These include the three volumes of The Visual Culture of Wales (University of Wales Press, 1998-2003), regarded as the standard work on the subject. In 1999, he wrote and presented a seven-part series about Welsh visual culture for BBC Wales. He has lectured on Welsh Art in Germany and the United states, where he was a visiting scholar at the British Art Center at Yale.


Session in Welsh, further details to follow

Share with friends

Date and Time

Location

Horeb Chapel, Cawdor Hotel

72 Rhosmaen Street

Llandeilo

Sa19 6EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved