Free

Personlig utviklingskurs med Kognitiv Metode i Førde

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Førde

Hafstadvegen 36

6814 Førde

Norway

View Map

Event description

Description

Personleg utvikling - med kurs i kognitiv metode

Stamina Sogn og Fjordane held introduksjonskurs i kognitiv metode over 3 kveldar.

Mange menneske slit med kjenslemessige problem i ulike roller i kvardagen. Arbeidslivet er prega av rask endringstakt og høge effektivitetskrav. Dette kan skape konflikt og gje seg utslag i stress, uro, misnøye, utilstrekkelighetskjensle o.s.v. Kognitiv metode kan redusere den mentale påvirkningen i ulike krevende situasjoner. I kognitiv tilnærming får ein metodar for å forenkle problemstillingar og effektive mestringsmodellar.

Kognitiv metode er tilrådd og anerkjend som ei effektiv behandlingsmetode ved lidingar som angst, depresjon, stress og utmatting, og er eit godt verktøy dersom du opplever at du ikkje heilt rekk over alt, eller om du t.d. kjenner på ein indre uro og/eller nedstemtheit som gjer at du kvir deg for å gå på jobb eller på skule.

På kurset arbeider vi med korleis du gjennom å lære enkle hjelpemiddel vert i stand til å nytte deg av kognitiv metode. Det vil også være mogelegheit for individuell oppfølging i etterkant.

KURSHALDAR HENRIK HØBERG er spesialist i allmennmedisin og har lang erfaring med kognitiv terapi både som allmennlege, lege i rehabiliteringsinstitusjon og bedriftslege. På kurset vil ein bruke personlege døme i plenum alt etter kva den enkelte ynskjer å bidra med, men vi kjem ikkje til å bruke personlege sjukdomshistoriar eller sjukdomsopplevingar i plenum.

Opplegg

3 kurskveldar + lett heimearbeid (PC og internett nødvendig)

Kursdatoar

Tirsdag 3/10, 11/10 og 18/10 kl 18-20.

Pris

Kr. 2990,- om arbeidsgjevar har kundeforhold hjå Stamina. For andre: Kr 3.490,-

Share with friends

Date and Time

Location

Førde

Hafstadvegen 36

6814 Førde

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved