Päikeseenergeetika Hackathon / Solar Energy Hackathon
Free
Päikeseenergeetika Hackathon / Solar Energy Hackathon

Päikeseenergeetika Hackathon / Solar Energy Hackathon

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ehitajate tee 5

5 Ehitajate tee

12616 Tallinn

Estonia

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Eestis lisandus 2015. aastal 3,1MW päikeseenergia tootmisvõimsuseid, mis on 44% rohkem kui 2014. aastal. Kokku on Eestis võrguga ühendatud 6,2MW paneele, mis näitab päikeseenergeetikast huvitujate tugevat kasvu läbi aastate.

Sellest kasvust osa saamiseks ja jätkuvale kasvule kaasa aitamiseks on Eesti Taastuvenergia Koda loonud äriplaani, millele otsitakse nüüd töötajaid!
Läheneme seekord tööintervjuule veidi teises võtmes ning kutsume 3-liikmelisi meeskondi hackathoni formaadis üritusele, mille raames saavad meeskonnad luua oma nägemuse antud äriplaanist ning ürituse lõppedes seda esitleda žüriile. Žüriil on seejärel võimalik valida meeskond, kes saab hakata töölepingute alusel tegutsema koostatud äriplaani elluviimisega.

In 2015 3,1MW of solar capacity was added in Estonia, which is 44% more than in 2014. Altogether there is 6,2MW of solar panels connected to the grid, which notes a strong increase in the market of solar energy.
In order to grab a piece of the market and to aid further increase, Estonian Renewable Energy Association has created a business plan for which we are now looking for employees!
This time we have decided to approach a regular job interview from a different perspective: We are inviting teams of 3 to a hackathon event, where the teams can develop and create their vision of the business plan. In the end the teams will present their ideas and the jury can select the best team to win contracts for carrying out the business plan!
Share with friends

Date and Time

Location

Ehitajate tee 5

5 Ehitajate tee

12616 Tallinn

Estonia

View Map

Save This Event

Event Saved