Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Radionica

Predviđeno trajanje događaja: 45 minuta

Mjesto događaja: Dvorana 7

Izlagači: Dunja Degmečić i Ana Bardak

Opis događaja: Sudionici radionice će uz saznanja o osnovama kreativnog procesa i svakodnevne kreativnosti kroz interaktivnu radionicu otkrivati i spoznati svoje kreativne crte i kreativne sposobnosti.

Programski sadržaj namijenjen je: Studentima, Građanima

Životopis:

Prof.prim.dr.sc. Dunja Degmečić, specijalist psihijatar voditelj je Zavoda za integrativnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju KBC Osijek , te je zaposlena na MF Osijek. Autor je i koautor vise od 60 znanstvenih i stručnih radova, te brojnih kongresnih priopćenja. Monoautor je tri sveučilišna udžbenika, te je autor i koautor poglavlja u osam udžbenika i priručnika.

Ana Bardak, rodjena 1992.godine u Osijeku, studentica MF Osijek. Od 2014.g. studentska voditeljica Sekcije za neuroznanost (SenzOS) koja djeluje pri laboratoriju za neurobiologiju MF Osijek, sudjeluje u organizaciji Tjedna mozga. Član je studentskih udruga Cromsic i EMSA. Dobitnica je dekanice nagrade 2016.godine.

Sponzor događaja:


Date and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved