Free

osloBIENNALEN screening: Peter Robinson 'Asylum' (1972)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wergelandsveien 17

17 Wergelandsveien

0167 Majorstuen

Norway

View Map

Event description
osloBIENNALEN og Kunstnernes Hus viser filmen "Asylum" (!972) av Peter Robinson.

About this Event

//NORSK Filmen Asylum (1972) av Peter Robinson inngår i «Where Memories Are Made», et ukelangt filmprogram og seminar organisert av osloBIENNALEN FØRSTE UTGAVE 2019-24, i samarbeid med Kunstnernes Hus. Programmet inneholder nye produksjoner og tidligere arbeider av Jonas Dahlberg, Javier Izquierdo og Dora García, samt en referansefilm valgt av Dora Garciá: Asylum av Peter Robinson.

Tittelen refererer til en type hjerneskanning som visualiserer hvordan hjernen gjenskaper et minne, og peker på hvordan film og billedkunst skaper nye minner gjennom å gjenfortelle eksisterende historier eller å lage dokumentarfiksjoner og motfortellinger. Programmet utforsker også det bevegelige bildets rolle i å utvikle modeller for å involvere seg i en minnenes politikk.

OM osloBIENNALEN: osloBIENNALEN FØRSTE UTGAVE 2019-2024 er kuratert av Eva González-Sancho Bodero og Per Gunnar Eeg-Tverbakk og består av et femårig, skiftende program med kunst i offentlige rom som vil foregå over hele byen. Alle inviteres til aktiv medvirkning i et program med konserter, performancer, workshops og symposier. osloBIENNALEN er initiert og finansiert av Oslo kommune, Kulturetaten og alle biennalens arrangement er åpent og gratis for alle.

OM KUNSTNERNES HUS KINO: Kunstnernes Hus er ett av Norges viktigste visningssteder og formidlere av samtidskunst. Vi skal være en bevisst samfunnsaktør med ansvar for å verne om kunstnerisk ytringsfrihet og kunstens plass i offentligheten. Med utstillinger, film, samtaler, konserter, foredrag og seminarer er vi en myldrende storstue for kunst og kultur. Kunstnernes Hus Kino ble opprettet i 2016. Rommet er tegnet av AtelierOslo arkitekter. I kinoen vises et bredt spekter av kunstfilm i vid forstand: nyere spillefilmer, sjangerutfordrende dokumentarer og filmer laget av både norske og internasjonale billedkunstnere. Salen er en betydelig del av Kunstnernes Hus' satsning på å skape en levende arena for kunstnerisk tverrfaglig aktivitet, samtaler og debatt.

//ENGLISH

The film 'Asylum' (1972) by Peter Robinson is part of “Where Memories Are Made”, a week-long film programme and seminar organised by osloBIENNALEN FIRST EDITION 2019–2024 in collaboration with Kunstnernes Hus - taking place October 18–27, 2019. The film programme includes new productions and previous works by Jonas Dahlberg, Javier Izquierdo and Dora García, and the film Asylum by Peter Robinson, chosen as a reference film to Dora Garciás film The Deviant Majority (2010).

Referencing a brain scan technique that visualises the physiological processes of memory, “Where Memories Are Made”explores the way film and the visual arts represent and re-invent memory by revisiting history, constructing docu-fictions or creating counter-narratives. It also investigates the role of the moving image in articulating models that address the politics of memory.

ABOUT osloBIENNALEN: Curated by Eva González-Sancho Bodero and Per Gunnar Eeg-Tverbakk, osloBIENNALEN FIRST EDITION 2019-2024 has implemented a specially conceived infrastructure to support an evolving five-year programme of art and artists invited to work with the city, public space and the public sphere. Over a five-year period, osloBIENNALEN will evolve and grow, as new projects and participants are added. The biennial is owned and financed by the City of Oslo Agency for Cultural Affairs.

ABOUT KUNSTNERNES HUS CINEMA: Kunstnernes Hus is an art institution in the centre of Oslo. Established by artists in 1930 to show both Norwegian and international art, it has since then become the most important independent institution in Norway led by artists, specifically dedicated to contemporary art. We strive to be a conscious contributor to society with responsibility for safeguarding artistic freedom of expression and the role of art in the public sphere. The cinema at Kunstnernes Hus opened in 2016. The space was designed by architects at Atelier Oslo. The cinema screens a broad spectrum of art films: more recent feature films, genre-challenging documentaries and films made by both Norwegian and international visual artists. The auditorium is a significant part of Kunstnernes Hus’ efforts to create a living arena for artistic interdisciplinary activities, talks and debates.

Share with friends

Date and Time

Location

Wergelandsveien 17

17 Wergelandsveien

0167 Majorstuen

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved