หลักการและเทคนิคการใช้ เครื่องแมสสเปคโทรมิเตอร์ความละเอียดสูง (Orbitrap™ Te...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Medicine

Mittraphap Road

Nai Mueang, จ.ขอนแก่น 40002

Thailand

View Map

Event description

Description

08.3009.00 ลงทะเบียน

09.0010.00 Orbitrap™ Technology HRAMS Potentiates Metabolomic Research

Tosapol Anukunwithaya, PhD (SciSpec Co., Ltd.)

10.00 11.00 Applications of Proteomics in Medical Researches

Piriya Wongkongkathep, PhD (Faculty of Medicine, Chulalongkorn University)

11.0012.00 Innovative Sample Preparation Technology to Reduce Bottleneck in a Measurement Process

Mahitti Puanngam, PhD (SciSpec Co., Ltd.)

12.00 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

Date and Time

Location

Faculty of Medicine

Mittraphap Road

Nai Mueang, จ.ขอนแก่น 40002

Thailand

View Map

Save This Event

Event Saved