Free

Open Evenings | Nosweithiau Agored

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Grŵp Colegau NPTC Group of Colleges

Dwr-y-Felin Road

Neath

SA10 7RF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Join us at our Upcoming Open Evenings!

September 2018

Afan College: 26 September
Brecon Beacons College: 26 September

Neath College: 27 September
Newtown College: 27 September

4:30 – 7:30pm

November 2018

Afan College: 21 November
Brecon Beacons College: 21 November

Neath College: 22 November
Newtown College: 22 November


4:30 – 7:30pm

January 2019

Llandarcy Academy of Sport (Sport & Public Services) – 15 January
Pontardawe College (Motor Vehicle) – 15 January
Swansea Construction Centre – 15 January

Afan College – 16 January
Brecon Beacons College: 16 January

Neath College – 17 January
Newtown College: 17 January

4:30 – 7:30pm

Join us at our upcoming Open Evening to find out more about the #Choices available at NPTC Group of Colleges!

Are you leaving school next summer and not sure what to do next?

Or are you looking to upskill in your current job, return to learning, start a University level qualification, or simply learn for fun?

It’s great to read about NPTC Group of Colleges and what it has to offer but there’s really no substitute for experiencing it first-hand!

 • Find out more about the courses and subjects available.
 • Ideal opportunity for students and parents to see for themselves the benefits of studying at NPTC Group of Colleges.
 • Meet the course tutors and view the facilities.
 • Discover life outside the classroom – how the College offers ‘more than just an education’.
 • Find out about our Part-time and Higher Education courses, including our brand new Access courses!
 • Part-time enrolment


Ymunwch â ni yn ein Noson Agored sy’n dod yn fuan!

Medi 2018

Coleg Afan: Medi 26
Coleg Bannau Brycheiniog: Medi 26


Coleg Castell-nedd: Medi 27
Coleg Y Drenewydd: Medi 27

4:30 – 7:30pm

Tachwedd 2018

Coleg Afan: Tachwedd 21
Coleg Bannau Brycheiniog: Tachwedd 21


Coleg Castell-nedd: Tachwedd 22
Coleg Y Drenewydd: Tachwedd 22

4:30 – 7:30pm

Ionawr 2019

Academi Chwaraeon Llandarcy (Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus): Ionawr 15
Coleg Pontardawe (Cerbydau Modur): Ionawr 15
Canolfan Adeiladwaith Abertawe: Ionawr 15


Coleg Afan: Ionawr 16
Coleg Bannau Brycheiniog: Ionawr 16


Coleg Castell-nedd: Ionawr 17
Coleg Y Drenewydd: Ionawr 17

4:30 – 7:30pm

Ymunwch â ni yn ein Noson Agored sy’n dod yn fuan i gael mwy o wybodaeth am y #Dewis sydd ar gael yn Grŵp Colegau NPTC.

Ydych chi’n gadael yr ysgol yr haf nesaf heb fod yn siŵr os ydych chi am ddewis cymwysterau Safon Uwch, prentisiaeth neu gwrs galwedigaethol ymarferol?

Neu ydych chi eisiau uwchsgilio yn eich swydd bresennol, dychwelyd i ddysgu, dechrau cymhwyster lefel Prifysgol neu ddysgu er hwyl?

Mae’n wych darllen gwybodaeth am Grŵp Colegau NPTC a beth sydd ar gael gennym ni ond does dim byd gwell nag ymweld â ni!

 • Cyfle i chi gael mwy o wybodaeth am y cyrsiau a’r pynciau sydd ar gael
 • Cyfle delfrydol i fyfyrwyr a rhieni weld buddion astudio yng Ngrŵp Colegau NPTC
 • Cyfle i gyfarfod â’r tiwtoriaid cwrs a gweld y cyfleusterau
 • Cyfle i ddarganfod bywyd y tu allan i’r ystafell ddosbarth – sut mae’r Coleg yn cynnig ‘mwy nag addysg yn unig’
 • Cyfle i gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau Rhan-amser a chyrsiau Addysg Uwch gan gynnwys ein cyrsiau Mynediad newydd sbon!
 • Cofrestriadau rhan-amser
Share with friends

Date and Time

Location

Grŵp Colegau NPTC Group of Colleges

Dwr-y-Felin Road

Neath

SA10 7RF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved