Free

ONLINE -PowerShell Fundamentals - 4 halvdagars kurs - 9 000 SEK

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Ta tag i PowerShell och lär dig allt om grunderna och hur du använder PowerShell till vardags.

About this Event

Kursbeskrivning:

Kursen PowerShell Fundamentals är PowerShell-kursen för alla som vill lära sig mer om hur man använder PowerShell till vardags. På fyra halvdagar går vi igenom allt från grunderna i hur man kör ett kommando i PowerShell till att komma igång att scripta. Kursen har inga förkunskapskrav i PowerShell men är tänkt att vara nyttig för alla från absoluta nybörjare till de som använt PowerShell en tid men fortfarande känner att de vill få en bättre förståelse för hur språket verkligen är uppbyggt.

 

Exempel på saker vi går igenom:

·       PowerShell kommandons uppbyggnad med Verb, Noun och Parametrar

·       Att hitta rätt kommando

·       Input och Output, förstå konceptet av objekt

·       Enkel introduktion till .net framework, typer, medlemmar, egenskaper och metoder.

·       Pipelines, hur kan vi länka ihop flera kommandon för att t.ex. filtrera och sortera resultat

·       Variabler för att mellanlagra information mellan kommandon

·       PSDrives och jobba med Registret och certifikat

·       Strängar, att jobba med text i PowerShell

·       Logiskt flöde i script, villkor och loopar

·       PowerShell remoting - att köra kommandon på andra datorer

·       Vanliga verktyg

·       Introduktion till versionshantering

·       Felhantering

·       Scripting best practices

·       Parametrar

Kursen baseras till stor del på PowerShell 7 men även tidigare versioner såsom Windows PowerShell 5.1 går att använda. Deltagare förväntas ha en egen dator med möjlighet att ansluta till Microsoft Teams. Ta gärna med dina dagliga utmaningar, dina egna script eller lösningar för att gå igenom dem tillsammans vid möjlighet.

KursDatum:

Kursen hålls över 4 st halvdagar den: 24:e  + 25:e + 26:e + 27:e maj.

Tid: 09:00-12:00 Plats: MSFT TEAMS

Fakturering:

Pris: 9 000 SEK exkl moms per kursdeltagare, anmälan är bindande och faktureras vid anmälan.

(Obs! Kunder till Advania: 5 000 SEK exkl moms)

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved