Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Our Lady of La Vang Chapel/room 3

12320 Old Foltin Road

Houston, TX 77086

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

THÔNG BÁO

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang từ nay sẽ tổ chức các khoá huấn luyện kinh doanh tài chính, kế hoạch hoá tương lai và bảo vệ gia đình.

Qua sự phối hợp của các Giáo Viên:

Nguyễn Bình Jennifer, MBA

Nguyễn Nam, M.Ed

Special Guests:

Nguyễn Crystal

Nguyễn Năm, MA - Giáo Sư Đại Học University Houston

Workshop 1: COLLEGE PLANNINGKế Hoạch Đại Học

Thứ sáu ngày 11 tháng 8 năm 2017 vào lúc 7h30 - 9h00 tối

Dự bị cho các sinh viên từ tiểu trung học và trung học lớp 8 đến lớp 12
Yếu tố cần thiết để chuẩn bị cho các sinh viên vào đại học. Điểm thi: PSAT, SAT, ACT
Các điều kiện xin học tại các trường Đại Học IV League và các đại học (top 50)
Early Acceptance, Early Action, Restricted, First Choice
Học phí, Kế Hoạch Tiết Kiệm và Đầu Tư cho Đại Học.
Financial Aid, Subsidized và Unsubsidized student loan.
Học bổng - Scholarships

Ghi danh trước ngày 8 tháng 8 năm 2017


WONDERING

HOW TO PREPARE FOR COLLEGE?

We are here to help you plan

for the future and success!

Come to our workshop:

Our Lady of La Vang Chapel Room 3

Friday August 11, 2017 at 7:30 pm

College Application & Requirements
How to search for college of your choice
PSAT, SAT, ACT
Early Acceptance, Early Action, Restricted Action
Financial Aid and Scholarships
Student Loans, Savings, and Investment for College

Sign up before August 8, 2017

Note: Workshop is for 8th grade to 12th grade & Parents

Share with friends

Date and Time

Location

Our Lady of La Vang Chapel/room 3

12320 Old Foltin Road

Houston, TX 77086

View Map

Save This Event

Event Saved