Sales Ended

Oktobarski sastanak - Realtime Web Applications with Strophe.js and XMPP

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Banja Luka College

Miloša Obilića 30

78000 Banja Luka

Bosnia and Herzegovina

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Napomena: Sastanak je u prostorijama BLC-a (Banja Luka College).

Tema: Realtime Web Applications with Strophe.js and XMPP

Ovo predavanje će dati uvod o tome šta je realtime web, kako XMPP protokol rješava probleme koje realtime aplikacije donose i demonstriraće kako napraviti jednostavnu chat aplikaciju koristeći Strophe.js.

Predavač: Ognjen Glišić

Ognjen je freelance Python/Django programer sa višegodišnjim iskustvom u razvoju web aplikacija.

https://www.facebook.com/events/1079404672108624/

Share with friends

Date and Time

Location

Banja Luka College

Miloša Obilića 30

78000 Banja Luka

Bosnia and Herzegovina

View Map

Save This Event

Event Saved