Oidhche Shamhna | Halloween
Sold Out
Oidhche Shamhna | Halloween

Oidhche Shamhna | Halloween

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

The Hidden Gardens

The Tramway

25a Albert Drive

Glasgow

G41 2PE

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Tachartas sònraichte do chlann eadar 3 agus 8 bliadhna a dh'aois. Sgeulachdan, òrain, cluich a-muigh agus fealla-dhà aig Na Gàraidhean Falaiche. Thig ann an aodach-coimheach, agus bheir leibh aodach 'son a bhith muigh.

Faigh tiocaid airson gach pàisde a bhios an lathair.

---

A special Halloween Event for children aged 3 to 8 years. Stories, songs, outdoor play & fun at The Hidden Gardens. Come dressed up, and bring your outdoor clothes too.

Please book a ticket for each child who will be coming.

Share with friends
Date and Time
Location

The Hidden Gardens

The Tramway

25a Albert Drive

Glasgow

G41 2PE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved