Sales Ended

Obligatorisk kurs for reinhaldarar - Sogndal

Sales Have Ended

Registrations are closed
Du er nå påmeldt kurset! Tips og del gjerne arrangementet med andre du tenker dette kan være nyttig for. Ved avmelding seinare enn 14 dagar før arrangementet belastast 50 % av kursavgifta. Ved avmelding seinare enn 7 dagar før arrangementet belastast full kursavgift. Vi tek atterhald om at det kan komme endringar i programmet som skuldast forhold utanfor vår kontroll. For kunder med avtale med Stamina vil dette komme som tilleggsfaktura og ikke abbonement med mindre annet avtales spesielt for dette kurset. VEL MØTT!

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stamina Helse - Sogndal Campus Helse

Trolldalen 26

6856 Sogndal

Norway

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Du er nå påmeldt kurset! Tips og del gjerne arrangementet med andre du tenker dette kan være nyttig for. Ved avmelding seinare enn 14 dagar før arrangementet belastast 50 % av kursavgifta. Ved avmelding seinare enn 7 dagar før arrangementet belastast full kursavgift. Vi tek atterhald om at det kan komme endringar i programmet som skuldast forhold utanfor vår kontroll. For kunder med avtale med Stamina vil dette komme som tilleggsfaktura og ikke abbonement med mindre annet avtales spesielt for dette kurset. VEL MØTT!
Event description

Description

OBLIGATORISK OPPLÆRING I ERGONOMI FOR REINHALDARAR

Lær om korleis du kan bruke kroppen funksjonelt slik at du førebyggjer muskel og skjelettplagar.

Kurset er både teoretisk og praktisk og gir ei innføring i øvingar og aktivitet du kan gjere for

å førebyggje. Kurset gir også nyttig informasjon, tips, og veiledning om risikofaktorar i forhold til

vått arbeide og arbeid med reinhaldsprodukt. Kurset stettar lovkrav om undervisning i risikofaktorar

knytt til arbeidsstillingar og kjemi.


Lovheimel: Forskrift om organisering, leiing og medverknad.


Pris: 1490,- for Stamina kundar og 1490,- for andre

Date and Time

Location

Stamina Helse - Sogndal Campus Helse

Trolldalen 26

6856 Sogndal

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved