Free

Nye anskaffelsesregler - Kort fortalt - Velkommen til påmelding

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bull & Co Advokatfirma AS

Observatoriegata 1B

0254 Oslo

Norway

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Innledning ved seniorrådgiver Margrét Gunnarsdottir i Nærings- og fiskeridepartementet om departementets arbeid med implementering av EU-direktivene, nasjonale tilpasninger og utfordringer som måtte løses underveis.
Våre dyktige advokater, med spisskompetanse innen regelverket for offentlige anskaffelser, vil heretter ta deg gjennom følgende punkter i dette frokostseminaret:

  • Viktigste endringer i ny anskaffelseslov
  • Virkeområdet i ny anskaffelsesforskrift
  • Tiltak for å fremme innovasjon
  • Vesentligste endringer knyttet til konkurransevilkårene
  • Endringer med betydning for evalueringen
  • Nye regler om gjennomføring av konkurransen
  • Vesentlige endringer i inngåtte kontrakter
  • Kort om endringer i forsyningssektoren
  • Kort om ny tjenestekonsesjonsforskrift

Foredragsholdere: Advokatene Andreas C. Wahl, Kirti Mahajan Thomassen og Rune Nordengen

Frokost serveres fra kl. 08:00


Seminaret er gratis og åpent for alle, men retter seg spesielt mot leverandører.

Share with friends

Date and Time

Location

Bull & Co Advokatfirma AS

Observatoriegata 1B

0254 Oslo

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved