NMC:s hållbarhetsdag och prisutdelning av Hållbart Ledarskap 2021

Panelen Åtgärder och detaljer

Försäljning slutade

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

Online-event

Beskrivning av evenemanget
Välkommen till NMCs Hållbarhetsdag - Ditt liv i en värld på klimatets villkor.

Eventdetaljer

Ditt liv i en värld på klimatets villkor

Året är 2025 och klimatkrisen i världen är löst. Pandemin 2020/2021 var ett bevis på att nationer kan agera snabbt och förändra beteenden under krissituationer. Med lärdomar från pandemin har världen därför på bara fyra år lyckats vidta nödvändiga åtgärder för att hantera klimatkrisen och se till att den globala temperaturen stannar under 1,5 graders temperaturhöjning. Vilka beslut fattades? Vilken teknik utvecklades och implementerades? Hur berördes olika branscher? Hur ser våra städer ut? Hur mår och lever människor? Vad var enkelt och vad var svårt med omställningen? Vad kunde vi inte göra?

Under hållbarhetsdagen presenterar vi spännande studier om klimatomställningen, bjuder på inspirerande föreläsningar och panelsamtal med representanter från olika branscher.

Talare


		NMC:s hållbarhetsdag och prisutdelning av Hållbart Ledarskap 2021 bild

Björn Forsberg

Björn Forsberg är forskare i statsvetenskap med inriktning på hållbar utveckling, samt författare och folkbildare. Han har doktorerat på en avhandling om kommuner som går före i omställning till hållbar utveckling, och har tidigare skrivit böckerna Omställningens tid och Tillväxtens sista dagar. Den senaste boken, Fartrusiga (2020), är den första bok på svenska som tar ett helhetsgrepp på frågan hur vi ställer om till ett fossilfritt transportsystem. Tidningen ETC sammanfattade boken i sin recension: "Den bästa, mest underhållande fackboken på år och dagar."

På Hållbarhetsdagen berättar Björn Forsberg om sin forskning och delar med sig av sina erfarenheter och insikter kring klimatomställningen. Björn kommer också att moderera ett spännande panelsamtal med representanter från en flera olika branscher för att diskutera hur dessa och samhället skulle påverkas om vi lyckades ställa om till 2025. Skulle det vara möjligt? Hur skulle det bli? Vad skulle krävas? Vilka utmaningar skulle vi möta?


		NMC:s hållbarhetsdag och prisutdelning av Hållbart Ledarskap 2021 bild

Maria Wolrath Söderberg

Maria är lektor i retorik, forskar om klimatargumentation och är utvecklingsledare för högskolepedagogiken på Södertörns högskola. Just nu forskar hon om glappet mellan kunskap och beteende i hållbarhetsfrågor. I ett RJ-finansierat projekt undersöker hon tillsammans med Nina Wormbs på KTH hur klimatengagerade människor resonerar och motiverar för sig själva när de agerar mot sitt eget bättre vetande i förhållande till klimatet. Tillsammans med journalisten Isak Jarnehäll har hon även podden Klimatgap om utmaningarna med en hållbar livsstil.På NMC Hållbarhetsdag kommer Maria att berätta om varför det är svårt för människor att leva klimatsmart trots hög medvetenhet om klimatkrisen, vad som behövs för att ändå lyckas ändra människors livsstil.

Panelsamtal


		NMC:s hållbarhetsdag och prisutdelning av Hållbart Ledarskap 2021 bild

NMC har bjudit in spännande talare som representanter flera olika branscher för att ta diskussionen vidare! Vad gjordes för att lösa klimatkrisen och hur påverkades olika branscher och medborgarna? Vilka var utmaningarna? Vad gick bra och vad gick dåligt?

Moderator: Björn Forsberg

Bygg

Anders Ejlertsson, projektledare hållbara byggmaterial på IVL och driver företaget Klimatsmart Byggande.

Medborgaren

Maria Wolrath Söderberg, lektor i retorik och forskare på Södertörns Högskola, forskar på kunskap och beteende i klimatfrågor.

Energi

Thomas Olsson, Senior rådgivare inom miljö med klimat som huvudfokus, Vattenfall.

Transport

Anders Forsberg, projektledare inom framtidens logistik i städer på Lindholmen Science Park.

Livsmedel

Claes Johansson, Hållbarhetschef på Lantmännen.

Finans

Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef på Swedbank

Trendspaning om hållbar utveckling


		NMC:s hållbarhetsdag och prisutdelning av Hållbart Ledarskap 2021 bild

Hur ser hållbar utveckling ut i näringslivet just nu? Hur tror organisationer att det ser ut framöver? Vad är det som gör att vissa organisationer uppfattas som ledare inom hållbar utveckling?

I samarbete mellan NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv och insiktsbyrån SB Insight har en studie av dessa frågor utförts. Syftet är att få en bild av hur Sveriges hållbarhetsexperter resonerar idag. Resultatet presenteras på Hållbarhetsdagen. av Erik Hedén, VD och grundare av SB Insight samt Zara Berglund, tf Generalsekreterare för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv.

Prisutdelning Hållbart Ledarskap


		NMC:s hållbarhetsdag och prisutdelning av Hållbart Ledarskap 2021 bild

Hållbarhetsdagen följs av NMC:s årliga prisutdelning av priset Hållbart ledarskap som delats ut sedan 1999. Förra årets vinnare var Joakim Levin, VD på Nudie Jeans AB. Priset Hållbart Ledarskap tilldelas personer som genom ett kompetent ledarskap har bidragit till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.

2021 års slutkandidater är (från vänster på bild ovan):- Klas Balkow, VD och koncernchef, Axfood - Niklas Flyborg, VD, Cybercom - Anna Ryott, Grundare Heart17, styrelseproffs och investerare

Prisutdelning Årets Hållbarhetsprestation

Det blir även prisutdelning av priset Årets hållbarhetsprestation är ett komplement till vårt befintliga pris Hållbart Ledarskap för att inkludera fler delar av näringslivet. Det finns massa spännande hållbarhetsinitiativ och projekt på många företag. Och mottagare av priset kan till exempel vara en person, ett branschinitiativ, ett projekt, ett samarbete, en affärsmodell, en organisation som visar vägen mot de globala målen.

Agenda för Hållbarhetsdagen och prisutdelning

13:00- Välkomna!

13:05 - Presentation av resultat från SB Insights & NMC:s studie (Erik Hed´´en & Zara Berglund)

13:20 - Presentationer (Björn Forsberg och Maria Wolrath Söderberg)

14:20 - Paus

14:30 - Panelsamtal

15:05 - Prisutdelning

16:00 - Summering och avslut

Tiderna är ungefärliga.

Agenda 2030

Detta event bidrar till alla de globala målen i förlängningen då uppmuntran till hållbarhet inom näringslivet bidrar till ökad medvetenhet och insikt i hå¨llbarhetfrågor.


		NMC:s hållbarhetsdag och prisutdelning av Hållbart Ledarskap 2021 bild

Övrig information

Övrig information

Sista anmälningsdag: 10 oktober 2021

Deltagare: Hållbarhetsdagen är öppet för NMC-medlemmar och andra intresserade.

Kostnad: Hållbarhetsdagen är kostnadsfritt för NMC:s medlemmar och Ledarnas medlemmar. Kostnaden för övriga är 1000 kr exkl. moms. Om du är intresserad av att bli medlem och vill prova på ett event kostnadsfritt, vänligen maila till info@nmc.a.se.

Bli medlem i NMC här!

Plats: Ett begränsat antal platser kommer att finnas för att delta på plats i Bryggarsalen vid Odenplan, Stockholm

Webbsändning: Länken till Hållbarhetsdagen skickas ut senast dagen innan eventet.

Kontakt: Har du frågor om Hållbarhetsdagen är du välkommen att mejla till info@nmc.a.se, eller ringa 010-505 14 45.

Tid

Plats

Online-event

Arrangör NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv

Arrangören av NMC:s hållbarhetsdag och prisutdelning av Hållbart Ledarskap 2021

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är Sveriges ledande nationella förening för företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete inom hållbar utveckling. Föreningen bildades 1994 och har idag över 200 medlemmar. Medlemmarna är i första hand företag från en rad olika branscher inom det privata näringslivet, men även andra typer av organisationer som t.ex. kommuner, landsting och intresseorganisationer är medlemmar.

Spara detta event

Händelse sparad