Försäljning slutade

NMC:s hållbarhetsdag 2018: Ledarskap för ett hållbart näringsliv

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid och plats

Plats

Plats

Bryggarsalen Konferens, Event & Konsert

Norrtullsgatan 12N

102 35 Stockholm

Sweden

Se karta

Event description

Beskrivning

FULLBOKAT!

Dags för premiär av NMC:s Hållbarhetsdag då vi i år kommer att diskutera ledarskap för ett hållbart näringsliv på olika nivåer. Vi börjar i styrelserummet och tar oss via VD och chefer hela vägen ut i verksamhetens kapillärer.

På scenen ger vi plats för våra medlemmar och särskilt inbjudna talare att dela med sig av hur de ser på och arbetar med ledarskap som spänner bågen i hållbarhetsarbetet och ser till att alla drar åt samma håll. Kom och bidra med dina tankar och idéer kring ledarskap för ett hållbart näringsliv!

I anslutning till hållbarhetsdagen arrangerar vi årets galamiddag då vi delar ut NMC:s pris Hållbart Ledarskap 2018. OBS! Kräver en separat anmälan! (Se NMC:s kalendarium).

Program för hållbarhetsdagen

09.30 – 10.00: Registrering och fika

10.00 – 12.00: Pass 1 - Arrangeras i samarbete med Styrelseakademien

Hållbarhet i styrelserummet och i bolagsstyrningsprocesser: I vilken utsträckning driver styrelser idag företagens hållbarhetsarbete framåt? Vilka hinder finns och hur kommer vi runt dem? Har till exempel styrelseledamöter de kunskaper och den kompetens som krävs för att kunna hantera komplexiteten som hållbarhet medför? Och om man är hållbarhetschef – hur når man fram till och får med sig styrelsen i hållbarhetsarbetet?

Passet består av två paneler med följande talare:

Panel 1 - om styrelsen som drivkraft i hållbarhetsarbetet:

 • Kersti Strandqvist, styrelseledamot SJ
 • Pia Carlsson Thörnqvist, styrelseledamot Coop
 • Ulrika Francke, styrelseledamot Vasakronan

Panel 2 - om samspelet mellan styrelse, VD och hållbarhetschefen

 • Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan
 • Fredrik Wirdenius, VD Vasakronan
 • Ulrika Francke, styrelseledamot Vasakronan

Diskussionsledare:

 • Martin Hallberg, Styrelseakademien samt grundare och VD för konsult- och omvärldsbevakningsföretaget UpHigh AB


12.00 – 13.00: Mingellunch

13.00 – 14.30: Pass 2

Chefsrekrytering som katalysator för hållbarhetsarbetet: Hur kan rekrytering av chefer bli en katalysator i företagens hållbarhetsarbete? Vilka krav ställs på chefer idag vid rekrytering, ingår hållbarhet i företagens kravspecifikation? Borde kravspecifikationen se annorlunda ut?

Talare/diskussionsledare:

 • Louise Dellström, Executive Search, Mercuri Urval

Hur kan chefer leda hållbar utveckling: Hur ser chefens realitet och vardag i regel ut? Vilka myter finns? Vilken roll och förutsättningar bör chefer ha i det förändringsarbete som ett hållbarhetsarbete innebär? Vilket mandat bör hållbarhetschefen ha gentemot andra chefer?

Talare/diskussionsledare:

 • Erika Svensson, ledarskapsutvecklare ledarskap och hållbarhet, Ledarna


14.30 – 15.00: Fikapaus

15.00 – 16.30: Pass 3

Ledarskap som engagerar hela organisationen: Hur arbetar vi för att engagera och motivera chefer och medarbetare så att hela organisationen drar åt samma håll i hållbarhetsarbetet? Vilka hinder har vi stött på, hur har vi tagit oss runt dem och vilka är våra framgångskoncept?

Talare:

 • Caroline Sörensen, Hållbarhetschef, Affärsverken
 • Maria Smith, Chef CR-strategi & utveckling, Ica
 • Mattias Magnell, Ledarutveckling, Kompetens- och Ledarförsörjning, Skanska

Diskussionsledare:

 • Charlotta Szczepanowski, ordförande, NMC


Övrig information

Sista anmälningsdag: 5 oktober

Deltagare: NMC:s Hållbarhetsdag 2018 är endast öppet för NMC-medlemmar.

Reservlista: Kontakta info@nmc.a.se om du vill stå på vår reservlista. Ange namn, förnamn, befattning och företag.

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt för NMC:s medlemmar.

Avbokning: Vid förhinder ber vi dig att meddela oss så snart som möjligt så att vi kan ge din plats åt någon annan samt anpassa vår beställning av förtäring och dryck.

Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att mejla till info@nmc.a.se, eller ringa 010-505 14 45.


NMC Arkiv

Efter eventet kommer vi att lägga upp allt material, talarpresentationer, relevanta länkar och eventuell webbinspelning i NMC Arkiv. Där hittar du även material från tidigare event och seminarier. Observera att NMC Arkiv endast är tillgängligt för medlemmar och att du därför måste logga in för att komma åt materialet.

Tid och plats

Plats

Bryggarsalen Konferens, Event & Konsert

Norrtullsgatan 12N

102 35 Stockholm

Sweden

Se karta

Spara detta event

Event Saved