Multiple Dates

Nhà Đầu Tư Thông Minh_2017

Sales Have Ended

Registrations are closed
Chương trình đăng ký đã kết thúc. Cám ơn bạn đã quan tâm. Hẹn gặp lại ở chương trình gần nhất. Facebook page @tamtu1934

Event Information

Share this event

Date and Time

Sales Have Ended

Registrations are closed
Chương trình đăng ký đã kết thúc. Cám ơn bạn đã quan tâm. Hẹn gặp lại ở chương trình gần nhất. Facebook page @tamtu1934
Event description

Description

Đây là buổi thảo luận chuyên đề “Đầu Tư Giá Trị: Công Cụ & Ứng Dụng”

Thời gian: 60 phút

Đối Tượng và Yêu Cầu

Nhà đầu tư quan tâm về công cụ và ứng dụng để quản lý hiệu quả các tài khoản đầu tư cho chính bản thân.

Am hiểu về kiến thức cơ bản cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tham khảo:

Khóa học “Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán” do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tổ chức đào tạo, hoặc do các trung tâm đào tạo khác với cùng nội dung.

Mục Tiêu và Mong Muốn Đạt Được

Chia sẽ và trao đổi công cụ, ứng dụng trong đầu tư giá trị.

Áp dụng các phương pháp so sánh trong bài tập tình huống thực tế để thực hành.

Giúp người thực hành sử dụng cho các trường hợp “người thật – việc thật” khác.

Nội DungNhững Khó Khăn và Nguy Hiểm

Giải Pháp Đề Xuất

Bài Tập Tình Huống 1

Bài Tập Tình Huống 2

Câu Hỏi Mở Rộng

Nhận Định Về Ứng Dụng Trong Đầu Tư Giá Trị

Tài Liệu Tham Khảo

Câu Hỏi và Trả LờiSave This Event

Event Saved