Sales Ended
Next step live
Malmö, Sweden

Next step live

Event Information

Next step live

Södra Neptunigatan 8, Malmö, Sweden

Sales Have Ended

Registrations are closed
Välkommen till Next Step Live, vi ses den 12 mars!

Event Description

Unga människor i utveckling är en stor del av Rotarys engagemang i att sprida kunskap och skapa mångfald i samhället. Genom Rotarys olika ungdomsprogram - New Generation - får hundratusentals ungdomar chansen att ta del av Rotarys värld. Inom New Generation finns fantastiska möjligheter som i allra högsta grad skulle kunna bidra positivt till Rotarys utveckling – om vi i högre utsträckning kände till dem...

I syfte att sätta fokus på och skapa engagemang för ungdomsverksamheten och Rotary bjuder vi in till Next Step Live - ett möte i modern touch med erfarenhetsutbyte, aktivt mingel och inspirerande workshops samt inte minst ett unikt föredrag av Peter Åberg som inspirerar under rubriken ”Lev dina drömmar”, www.upplevdinadrommar.com .

Next Step Live tydliggör stegen från Interact till Rotary och alla de grenar som finns däremellan. Inbjudna är ungdomar som idag är aktiva deltagare eller har deltagit i någon av de olika ungdomsgrenarna. Vi riktar oss också till distriktets Rotaryklubbar med målsättningen att en person från varje klubb har möjlighet att deltaga i denna inspirationsdag, gärna den som arbetar med New Generation/ungdomsprogram eller med medlemsutveckling.

When
Where
Södra Neptunigatan 8 - 8 Södra Neptunigatan, 211 18 Malmö, Sweden - View Map
Tags
Malmö Events Networking Charity & Causes