Sales Ended

Networked Assistive Software Introduction and Drop-in by Vicky Stallard

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Meeting room, Arts and Social Studies Library

Colum Drive

Cardiff

CF10 3EU

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Quick introduction to networked assistive software

A demonstration of some of the key features of the assistive software on our networked PCs. Come to all or some of the sessions.

12:00 - 12:20 TextHelp (literacy tool)

12:20 - 12:40 Supernova (screenreader and screen magnifier)

12:40 - 13:00 MindView (mindmapping) and WorkRave (RSI prevention tool)

13:00 - 13:30 Drop in with any questions about networked software


Cyflwyniad cyflym i feddalwedd gynorthwyol ar y rhwydwaith

Arddangosiad o rai o nodweddion allweddol y feddalwedd gynorthwyol ar ein cyfrifiaduron sydd ar y rhwydwaith. Dewch i bob un neu rai o’r sesiynau.

12:00 - 12:20 TextHelp (adnodd llythrennedd)

12:20 - 12:40 Supernova (darllenydd sgrîn a sgrîn chwyddwr)

12:40 - 13:00: MindView (mapio meddwl) a WorkRave (adnodd atal RSI)

13:00 - 13:30 Galwch heibio gydag unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r feddalwedd ar y rhwydwaith


Date and Time

Location

Meeting room, Arts and Social Studies Library

Colum Drive

Cardiff

CF10 3EU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved