Free

Nature and Nurture? Mining the human genome for mental health discoveries

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Royal Society

6-9 Carlton House Terrace

St James

London

SW1Y 5AG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Join us for a showcase of the world-leading neuroscience and mental health research being undertaken by Cardiff University and hear presentations from Professor Sir Mike Owen and Professor Jeremy Hall.

One in four adults and one in ten children are likely to experience a mental health problem in any year and this event will showcase how Cardiff University is using a combination of cutting-edge genomics and neuroscience to identify new treatment approaches. Professor Sir Mike Owen is a psychiatrist who has been researching the genetics of psychiatric disorders for over 30 years and who has identified genetic causes for schizophrenia, bipolar disorder and ADHD. Professor Jeremy Hall is an academic psychiatrist and neuroscientist. He researches how genetic and environmental risk factors for mental health problems affect the brain.

The event is free to attend and will commence with a drinks reception followed by presentations by Professor Sir Mike Owen and Professor Hall. Following the lecture there will be an interactive audience Q&A session with the speakers and guest panellist, Dr Sophie Dix (Research Director, MQ).

Itinerary

18:00 - Registration and drinks reception

18:30 - Presentations, followed by audience Q&A

20:00 - Close

-------------------------------------------------------

Mae un o bob pedwar oedolyn ac un o bob deg plentyn yn debygol o gael problemau iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn. Mae Prifysgol Caerdydd yn defnyddio cyfuniad o niwrowyddorau a genomeg arloesol i ganfod dulliau triniaeth newydd mewn ymgais i fynd i’r afael â’r her fyd-eang hon.

Ymunwch â Phrifysgol Caerdydd ar gyfer arddangosfa o ymchwil o’r radd flaenaf ym maes iechyd meddwl a’r niwrowyddorau sy’n cael ei chynnal yma gyda chyflwyniadau gan wyddonwyr blaenllaw, yr Athro Syr Mike Owen a’r Athro Jeremy Hall.

Mae’r Athro Syr Mike Owen yn seiciatrydd sydd wedi bod yn gwneud ymchwil ym maes geneteg anhwylderau seiciatrig ers dros 30 mlynedd ac sydd wedi canfod ffactorau genetig sy’n achosi sgitsoffrenia, anhwylder deubegynol ac ADHD. Mae’r Athro Jeremy Hall yn niwrowyddonydd a seiciatrydd academaidd. Mae’n ymchwilio i sut y mae ffactorau risg amgylcheddol a genetig ar gyfer problemau iechyd meddwl yn effeithio ar yr ymennydd.

Mae mynediad i’r digwyddiad yn rhad ac am ddim a bydd yn dechrau gyda derbyniad diodydd, cyn y cawn gyflwyniadau gan yr Athro Syr Mike Owen a’r Athro Hall. Bydd y gynulleidfa hefyd yn cael cyfle i ofyn cwestiynau i’r siaradwyr a’n gwestai ar y panel, Dr Sophie Dix (Cyfarwyddwr Ymchwil, MQ).

Amserlen

18:00 - Cofrestru a derbyniad diodydd

18:30 - Cyflwyniadau, gyda chwestiynau gan y gynulleidfa a sesiwn ateb i ddilyn

20:00 – Cloi


Share with friends

Date and Time

Location

The Royal Society

6-9 Carlton House Terrace

St James

London

SW1Y 5AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved