Free

Multiple Dates

Nat Karton

Actions and Detail Panel

Free
Event description
Nat Karton – Bert Scholten – 15 t/m 30 mei 2021

About this event

NL ––– Een project van Bert Scholten over dorpsidentiteiten, de geschiedenis van de arbeiders en de rol van de nieuwsberichtgeving over identiteit in Oost-Groningen.

Bert Scholten verbleef een maand in Oude-Pekela. In september 2020 voerde Scholten gesprekken over taal, beeldvorming en herinnering en werkte hij samen met voormalig strokartonfabriek Siep&Co in Pekela. Hij verdiepte zich in de geschiedenis van de strokarton, van de industrie en de werkomstandigheden. De culturele veelheid die hij in Pekela aantrof geeft Scholten terug in de vorm van een krant. Deze krant maakt hij speciaal en alleen voor Pekelders, is in een oplage van 6500 gedrukt en afgelopen december bezorgd.

Met deze krant wil Bert de Pekelders zijn blik op Pekela teruggeven. De krant bestaat uit een energieke verzameling van liederen, partituren, tekeningen, memes en andersoortige teksten. Bert Scholten wil de fantasie van Pekelders prikkelen om oude gebruiken wellicht tot leven te laten komen bij vieringen en herinneringsmonumenten. Het is een startpunt van een gesprek, ook om de kwestie over eigendom van geschiedenis en lokale verhalen te bevragen.

In het resort zijn de kranten te koop en wordt een video van het bezorgen gepresenteerd / 15-30 mei (za/zo) 12:00-17:00 / Locatie: Oosterstraat 11, Groningen / www.hetresort.nl / foto: KNELIS

Dit project is onderdeel van Gronings Vuur en is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en Gemeente Groningen.

––––––––––

ENG ––– A project on village identities, workers' history and the role of news coverage on identity in East Groningen.

Bert Scholten stayed in Oude-Pekela for a month. In September Scholten had conversations about language, imagery and memory and worked together with former strawboard factory Siep&Co in Pekela. He immersed himself in the history of strawboard and its industry and working conditions. Scholten returns the cultural diversity he found in Pekela in the form of a newspaper. This newspaper he makes especially and only for Pekelders (red: people of Pekela), is printed in an edition of 6500 and were delivered door-to-door by Scholten himself in December.

With this newspaper he wants to give back his view on Pekela. The newspaper consists of an energetic collection of songs, scores, drawings, memes and other texts. Bert Scholten wants to stimulate Pekela’s imagination to perhaps bring old customs to life at celebrations and memorials. It is a starting point for a conversation, also to question the question of ownership of history and local stories.

At the resort, the newspapers will be for sale and a video of the delivery will be presented / May 15-30 (Sat/Sun) 12:00-17:00 / Location: Oosterstraat 11, Groningen / www.hetresort.nl / Photo: KNELIS

This project is part of Gronings Vuur and was made possible by the Mondriaan Fund and the City of Groningen.

Save This Event

Event Saved