Free

Naar een nieuw provinciaal beleid

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

BiSC

48 Fruitweg

3981 PA Bunnik

Netherlands

View Map

Event description

Description

Modernisering van het provinciaal collectiebeleid in Utrecht

De provincie Utrecht en, met haar, Bisc en de Utrechtse openbare bibliotheken zetten volop in op het opbouwen van de maatschappelijke bibliotheek. Dit betekent een heruitvinding van de bibliotheekfuncties dat gepaard gaat met verschuiving van middelen. Het beleid en de huidige werkwijze ten aanzien van collectionering en het provinciale IBL-verkeer wordt daarom onder de loep genomen met als doel e.e,a. aan te passen aan de nieuwe situatie. BiSC heeft daartoe een opdracht gegeven aan Maurits van der Graaf van Pleiade Management & Consultancy.

Groepsdiscussie met directeuren OB's

In de eerdere werkpakketten (zie plan van aanpak) zijn gegevens verzameld over het collectie- en acquisitiebeleid van de deelnemende bibliotheken, over het IBL-verkeer binnen de provincie en over de gebruikscijfers. Ook is er een groepsdiscussie gehouden met programmeurs over de rol van de collectie in de maatschappelijke bibliotheek, en groepsdiscussies met medewerkers betrokken bij het frontoffice en bij het collectiebeleid om verschillende beleidsopties in kaart te brengen. Doel van deze groepsdiscussie is om voorkeuren in kaart te brengen voor de verschillende beleidsopties en indien mogelijk draagvlak te creëren voor samenhangende set van beleidsopties. Het gaat hier niet om besluitvorming, maar om ideeën en argumenten uit te wisselen en daardoor een eerste aanzet te geven voor een consensus voor het nieuwe beleid.Deelnemers aan de groepdiscussie krijgen voorafgaand een agenda en een samenvatting van de voornaamste resultaten toegezonden.

Plan van aanpak

Het gehele plan van aanpak is te downloaden via:

https://pleiade.nl/documenten/ModerniseringprovinciaalcollectiebeleidUtrechtplanvanaanpak.pdf

Share with friends

Date and Time

Location

BiSC

48 Fruitweg

3981 PA Bunnik

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved