Försäljning slutade

Mutbar, korrumperbar, ohållbar? Att göra affärer med integritet

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid och plats

Plats

Plats

Advokatfirman Vinge

Norrlandsgatan 10

Stockholm

Sweden

Se karta

Event description

Beskrivning

Tid: Tors, 9 november, 2017, kl 8:00 – 10:00 CET

Plats: Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10, Stockholm

I år börjar den nya lagen om hållbarhetsrapportering gälla. Samtidigt blir det allt tydligare i näringslivets medvetande att socialt ansvarstagade, miljö och mänskliga rättigheter är intimt förknippade med korruption. Att bedriva verksamhet med integritet och därmed motverka mutor och korruption i alla dess former är en högaktuell fråga.

En undersökning som Transparency International (TI) Sverige gjort tillsammans med Företagarna visade att analys av korruptionsrisker är en högt prioriterad frågeställning bland framför allt små- och medelstora företag. Intresset för utvecklingen av antikorruptionskoder samt utbildning i frågor och arbetssätt som rör mutor och korruption är också betydande. Det råder en stor efterfrågan på konkreta tips och företag uttrycker att de just i antikorruptionsarbetet gärna vill få praktiskt stöd och hjälp.

I slutet av 2016 lanserades också världens första globala standard för förebyggande av mutor, ISO37001. Standarden bygger på ledningssystem enligt ISO, och är resultatet av ett samarbete mellan närmare 40 länder.

I ett samarbete mellan NMC och TI Sverige har vi nöjet att bjuda in till ett frukostseminarium för att belysa och diskutera vad som sker på området, vilka verktyg, system och best practices som finns. Vi kommer också få ta del av NCC:s erfarenheter med praktiskt arbete, i form av vår särskilt inbjudne gäst Gunnar Bäckström, Group Compliance Officer NCC AB. Seminariet leds av Louise Brown, Styrelseledamot TI Sverige och anti-korruptionsrevisor på Intertek.

Välkommen!

  • Sista anmälningsdag: 6 november 2017
  • Tid: Frukost serveras kl. 08:00. Seminariet börjar kl. 08:30.
  • Deltagare: Seminariet är öppet för både NMC-medlemmar och andra.
  • Kostnad: Seminariet är kostandsfritt, men frånvaro utan avbokning senast kl. 12:00 dagen före eventet debiteras 500 kr + moms.

Transparency International Sverige är del av det internationella nätverket Transparency International (TI). TI är en ideell och icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att förebygga korruption. TI samarbetar med olika organisationer globalt, såsom olika FN-organ, handelskammare och industriförbund, och har tagit fram ett stort antal rapporter och stöddokument om antikorruption. För mer information om TI: http://transparency-se.org/

Tid och plats

Plats

Advokatfirman Vinge

Norrlandsgatan 10

Stockholm

Sweden

Se karta

Spara detta event

Event Saved