Mötesplats Psykologi dag 2 Samverkanspartner
Sold Out
Mötesplats Psykologi dag 2 Samverkanspartner

Mötesplats Psykologi dag 2 Samverkanspartner

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Umeå University

Humanisthuset, "Vardagsrummet"

907 36 Umeå

Sweden

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Med Mötesplats Psykologi vill Institutionen för psykologi vid Umeå universitet skapa en mötesplats för kunskapsutbyte för psykologer verksamma inom våra samverkansorganisationer, kommun och landsting, samt psykologstudenter, personal och forskare vid Institutionen för psykologi. Under två dagar bjuder vi på föreläsningar av speciellt inbjuda psykologer med lång erfarenhet, workshops och posters från studenter och forskare vid Umeå universitet.

15 december
Tema: Ohälsa kring barn och ungdomar med fokus på ångestproblematik
10.30-12.00 Huvudföreläsare är Malin Gren Landell som är disputerad psykolog, Leg psykoterapeut och verksam som forsknings- och utvecklingsledare vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping. Hon har forskat på skolfrånvaro och bland annat skrivit böcker riktade till elevhälsa och till pedagoger. Hennes främsta expert områden är blyghet och rädslor hos barn, förebyggande arbete inom skolan samt skolfrånvaro. Hon har tidigare haft uppdrag för Socialstyrelsen och Skolinspektionen.

Att möta barn tidigt. HLT-team- ett nytt sätt att samverka. Leg.psykolog/ psykoterapeut Anna Höglund, Mariehems HC

Hur kan barn med autism lära sig i samspel med andra? Leg. psykolog Camilla Johnson Barn och ungdomshabiliteringen

Theraplay-en metod att stärka anknytning och samspel mellan barn och föräldrar. leg. Psykolog/psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi Inga Lundblad Danielsson, Leg.psykolog/psykoterapeut Ulla Ader

"Perspektiv- en gruppmetod för mentalisering, affektreglering och samspel. Leg.psykolog/psykoterapeut Bibbi Lindahl, BUP Ö-vik.

Hur ökar vi kvaliteten i behandlingen med I-pads? Leg. psykolog/psykoterapeut Ewa Sandström & Mathas Jonsson, Ungdomshälsan

Empowering Coaching- Vad gör en psykolog på fotbollsplanen? PTP-psykolog, SISU Idrottsutbildarna Maja Bergkvist, Elevhälsan Skellefteå

Att förstå och bemöta trauma i skolan. Leg. psykologer Erik Rova, Anton Sjögren, Pedagogisk psykologi

Män möter mödravård, om betydelsen av "vi" i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård. Fil. Dr.,Psykolog Stefan Björk, Umeå Universitet

Skolpsykologens roll i elevhälsan. Psykologer inom elevhälsan

Share with friends

Date and Time

Location

Umeå University

Humanisthuset, "Vardagsrummet"

907 36 Umeå

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved