Mötesplats Psykologi dag 1 Student/anställd Umeå Universitet
Sold Out
Mötesplats Psykologi dag 1 Student/anställd Umeå Universitet

Mötesplats Psykologi dag 1 Student/anställd Umeå Universitet

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Umeå University

Humanisthuset, "Vardagsrummet"

907 36 Umeå

Sweden

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Med Mötesplats Psykologi vill Institutionen för psykologi vid Umeå universitet skapa en mötesplats för kunskapsutbyte för psykologer verksamma inom våra samverkansorganisationer, kommun och landsting, samt psykologstudenter, personal och forskare vid Institutionen för psykologi. Under två dagar bjuder vi på föreläsningar av speciellt inbjuda psykologer med lång erfarenhet, workshops och posters från studenter och forskare vid Umeå universitet.

14 december

Tema: Psykologiskt arbete med vuxna med fokus på ångestproblematik

10.30-12.00 Huvudtalare är Dr. Blake Stobie som är disputerad psykolog och arbetar på King´s College i London. Han är specialiserad inom KBT och ångestbehandling främst OCD-problematik. Blake arbetar även inom CADAT’s ledning (Clinician for National Services) och the OCD/BDD Highly Specialised Service (HSS) med utvecklings- och forskningsfrågor.

Workshops och miniföreläsningar efter lunch:

Att jobba med personer med kognitiva nedsättningar - anpassningar och förhållningssätt. Särskilt stöd och habilitering för vuxna

Deep Brain Stimulation - neuropsykologens roll. Leg. Psykolog, ST-Psykolog i klinisk neuropsykologi, doktorand, Johanna Philipson, Neurocentrum

Makt i terapirummet- Att utforska makt utifrån olika positioner. Fil.Dr., leg. Psykolog., leg. psykoterapeut, Inga Dennhag, Umeå Universitet

Psykologins utmaningar på hälsocentralen. Om internet- och gruppbehandling på HC. Leg.psykolog/psykoterapeut Anna Höglund, Mariehams HC

Att arbeta med FACT i primärvården. Fil.Dr., PTP- Psykolog, Stefan Holmström, Dragonens HC

Hur kan vi anpassa behandlingsarsenalen för en alltjämt växande psykisk ohälsa? Leg. psykolog/forskare Markus Nyström, Umeåuniversitet

(O)hälsan i arbetslivet. Arbets- och organisationspsykologiska aspekter samt psykologers bidrag. Hur ser läget ut och vad gör vi? Leg. Psykolog och Affärsområdeschef Organisation och Ledarskap Mikal Björkström, Previa

Organisationspsykologer - vi kan människor, relationer och beteenden i organisationen. Leg. Psykolog Johanna Rådeström & Leg. psykolog Frida Norrman, Psykologpartners

Cross-cultural experiences of psychology. Indisk psykolog/ lektor Kalyani Vishwanatha & Grekisk psykolog/doktorand Olympia Karampela, Institutionen för psykologi.

Kunskaps- och professionsutveckling i regionen? Panelsamtal mellan aktörer om psykologins framtid. Västerbottenslänslandsting, Elevhälsan, Institutionen för Psykologi, Psykologiska föreningen VLL och Studentföreingen.

Share with friends

Date and Time

Location

Umeå University

Humanisthuset, "Vardagsrummet"

907 36 Umeå

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved