€0 – €77.87

Money - A Different Possibility - Taster | Netherlands

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Deventer

Netherlands

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Dutch

Geld – Een Andere Mogelijkheid Taster is eenvoudigweg een kennismaking met wat de: Geld – Een Andere Mogelijkheid 1 daagse class is.

Deze class is ontworpen om aan het fundament te schudden waar jij je financiële werkelijkheid op en omheen hebt gebouwd. Het is niet een class over de 10 stappen hoe je een billionaire kan worden. Het gaat niet over waarom jij fout bent als gevolg van geld. Waar het werkelijk om gaat is om uit te vinden van waaruit geld functioneert, hoe jij hier het effect van bent en wat je kan doen om dit voor jou te veranderen. Zodat geld niet alleen werkelijk voor jou begint te werken en jij ook niet langer het effect bent van de leugens en manipulaties over de monetaire wereld die jou stoppen jezelf te zijn.

Het geweldige van deze class is dat het je een frisse nieuwe speelruimte geeft om vanuit te creëren. Het zal jou de mogelijkheid geven om werkelijk te kijken naar wat jij wil dat jouw leven is. Er zullen jou tools en processen gegeven worden om toegang te krijgen tot jouw weten en gewaarzijn zodat jij jouw wereld kan creëren vanuit de ruimte van gemak en enthousiasme.

Ik heb mensen van over de hele wereld gehad, van alle leeftijden en meestal mensen die juist HEEL VEEL geld hebben komen naar deze class. Ingenieurs, wetenschappers, ondernemers, studenten…. noem het maar op zij kwamen. En waarom… omdat wij diep van binnen WETEN dat onze levens niet zo hoeven te zijn zoals ze momenteel zijn.

Deze class stelt jou in staat om te beginnen met erkennen wat jij al hebt en meer te creëren van wat jij wilt zien en hebben in deze wereld.

Er is een andere mogelijkheid beschikbaar in onze wereld, ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt of jouw leeftijd… deze class zal jouw wereld naar een andere mogelijkheid openen.

___________________________________________________________

English:

The Money - A Different Possibility Taster is just that, a taste of what the Money - A Different Possibility 1 Day Class is about.

This class is designed to rock the foundation of which you have built your financial reality on and around. Its not a class about the 10 steps to becoming a billionaire. Its not about why you are wrong either because of money. What it truly is about is finding where money functions from, how you have been the effect of that and what to do to change it for you, so that, not only does money start to truly work in your life, but you are no longer the effect of the lies and manipulation of the monetary world that stops you from being you.

The great thing about this class is it will give you a fresh new playground to create from. It will allow you to really look at what it is you would like your life to be like. You will be given tools and processes to access your knowing and awareness to create your world from the space of ease and enthusiasm.

I have had people from all over the world, of all ages, and mostly people who actually have A LOT of money come to this class. Engineers, scientists, business owners, students… you name it they have shown up. And why… because deep down we KNOW that our lives should not be the way they currently are.

This class allows you to start acknowledging what you already have and creating more of what you would like to see and have in this world.

There is a different possibility available in your world, no matter who you are, where you come from or what your age … thisclass will open your world up to a different possibility.Share with friends

Date and Time

Location

Deventer

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved