Free

Mladi upi 2019 - Podjetniško-inovacijska delavnica

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Institut Jožef Stefan, Velika predavalnica

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

Slovenia

View Map

Event description
Intelektualna lastnina za načrt lastnega podjetja, kako v tujino in praktikum priprave poslovnega modela ter predstavitve za investitorja.

About this Event

Na delavnico vabimo podjetne raziskovalce in študente, dijake, inovativne posameznike in potencialne podjetnike, spin-out time v nastajanju.

Na delavnici bomo predstavili podporne programe in storitve za inoviranje, podjetništvo ter mednarodno sodelovanje, osnove intelektualne lastnine, kako jo pripraviti in zaščititi, da bo primerna za trženje v lastnem podjetju ali preko licenciranja industriji. V praktikumu načrtujemo poslovne modele z uporabo uveljavljenih praktičnih orodij in pripravimo poskusno predstavitev za investitorja.

Dogodek organiziramo v okviru programa subjekta inovativnega okolja za podporo inovativnim, podjetnim raziskovalcem, in drugim posameznikom, ki se navdušujejo ali celo že udejanjajo ideje za trženje tehnologij, z možnostjo ali željo ustanovitve podjetij, oziroma jih tovrstne pobude zanimajo.

Na dogodku predavajo in moderirajo: dr. Levin Pal, Vodja skupine za zaščito intelektualne lastnine, višji strokovnjak za upravljanje s tehnologijami, mag. Marja Medved, CMEPIUS, skrbnica pobude EURAXESS in Study in Slovenia in mag. Robert Blatnik, višji strokovnjak za upravljanje s tehnologijami, strokovnjak za odcepljena podjetja, Certified Licensing Professional – CLP (vodja delavnice in moderator dogodka).

PROGRAM

13:00 Uvod v podjetništvo in inovacije s pomočjo podpornega okolja.

Kako na CTT pomagamo mladim podjetnikom in inovatorjem. Kako pridem do tehnologije/opreme in podjetniškega/raziskovalnega mentorja na IJS?

Mag. Robert Blatnik, Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut Jožef Stefan

13:10 O znanju in ustvarjanju izumov. Kaj je intelektualna lastnina? Kaj je znanje in kaj izum? Kako ju lahko zaščitim? Kaj je patent in na kakšen način znanje lahko prodajam? Kako prepoznati dobre ideje primerne za trženje? – Možnosti zaščite in izkoriščanje intelektualne lastnine. Postopek prevzema službenih izumov na javnih raziskovalnih organizacijah

Dr. Levin Pal, Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut Jožef Stefan

13:40 Od ideje do podjetja. Podjetništvo za vsakogar. Kaj podjetje je? Osnove načrtovanja izdelka in razvoj podjetja s poudarkom na (lastnem) znanju. Razvoj izdelka in vrednosti za kupce mojih izdelkov. Načrtovanje in zagon (odcepljenega) podjetja in kdo mi pri tem lahko pomaga.

Mag. Robert Blatnik, Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut Jožef Stefan

14:10 Kako po ideje in znanja v tujino. Predstavitev možnosti, ki obstajajo preko naših programov (Erasmus+, CEEPUS, bilateralne štipendije) in pobud, med njimi EURAXESS, ki razvijajo tudi podporna orodja in gradiva za raziskovalce in njihovo kariero.

Mag. Marja Medved, CMEPIUS, skrbnica pobude EURAXESS in Study in Slovenia

14:20 Odmor

14:40 Načrtovanje poslovnega modela in iskanje virov (ne samo denarja!) za zagon lastnega podjetja. Udeleženci miselno preverjajo in popravljajo lastni poslovni model (pravega ali namišljenega podjetja).

Delo v skupinah (3-4): Izdelava poslovnega modela z Business Model Canvasom. Udeleženci razvijajo lastni poslovni model (pravega ali namišljenega podjetja).

Mag. Robert Blatnik, Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut Jožef Stefan

Dr. Levin Pal, Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut Jožef Stefan

14:10 Kreiranje vrednosti za kupca. Kako razvijem izdelek po meri kupca?

15:30 Delo v skupinah (3 do 4) nadaljevanje:

Ekipna priprava predstavitve poslovne ideje za investitorja.

16:00 Kratek odmor

16:10 Predstavitve ekip in izbor najboljše ekipe.

16:30 Zaključek dogodka.

Share with friends

Date and Time

Location

Institut Jožef Stefan, Velika predavalnica

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

Slovenia

View Map

Save This Event

Event Saved