Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

Missing Maps mapathon Niš #1

AMAVET 962

Saturday, November 16, 2019 from 10:00 AM to 1:00 PM (CET)

Missing Maps mapathon Niš #1

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
Free ticket
Your free ticket to Missing maps mapathon Niš # 1 at the University of Niš, Faculty of Electronic Engineering Niš on Saturday, November 16, 2019 from 10:00 am to 01:00 pm. If you are unable to attend the workshop, please contact info@amavet962.org so that we can offer your ticket to another person.
13 Tickets Ended Free  

Share Missing Maps mapathon Niš #1

Event Details

Below the line you can read description in English.

 

Missing Maps mапатон је радионица намењена волонтерима који имају задатак да векторизују конкретну област за коју постоје сателитски снимци (најчешће коришћени појам „remote mapping“) . Овакав вид векторизације се обавља за потребе хуманитарне организације Лекари без граница у оним државама где постоји велики недостатак географских карата. При самој векторизацији области се користе тзв. „отворени“ („open-source“) алати OpenStreetMap заједнице. Као резултат векторизације, добија се карта са информацијама неопходним за несметани рад лекара и логистичких тимова на теренима у областима које су погођене ванредним ситуацијама.

 

Missing Maps mапатони у Словачкој организује непрофитно удружење Amavet 962 (Удружење за младе, науку и технологију клуб бр. 962) од маја 2017.

 

Missing Maps mapathon Niš #1 ће се одржати у Нишу по први пут у суботу, 16. новембра, 2019 године од 10:00 до 13:00 часова на Електронском факултету универзитета у Нишу, у улици Александра Медведева бр. 14, рачунарска учионица 234 (2. спрат).

 

Радионица ће се одржати на енглеском језику и отворена је за све заинтересоване људе, који желе да помогну, без обзира на старост, област запослења или интересовања. Сви су добродошли! Улаз на радионицу је бесплатан. Сви заинтересовани, могу да донирају добровољну своту новца путем донаторског система. Овим путем желимо да подржимо посао волонтера на терену који се труде да спасу животе људи на целом свету. Догађај је организован у оквиру Дана ГИС-а и Седмице свести о географији ОСМ-а.

 

Уколико немате искуства са дигиталним картирањем или векторизацијом, то не представља препреку да учествујете у овој радионици. Све што је потребно за рад, биће објашњено на самом почетку радионице. Након кратког објашњења принципа по којима ће се картирати, заједно ћемо почети са векторизацијом одређене области. Није потребно понети свој рачунар, Факултет ће обезбедити учионицу са рачунарима. Уколико још немате отворен налог на „OpenStreetMap“-у, урадите то пре него што приступите радионици путем овог линка.

 

Сви они који се региструју путем „Eventbrite“- а имају загарантовано место на мапатону. За све оне који би желели да помогну са планирањем и припремом радионице, могу погледати још неизвршене задатке на Trello линку и тако активно учествовати у самој припреми догађаја. Свој долазак можете потврдити и путем Фејсбук догађаја где ћете бити обавештени и о доласку осталих учесника.


Можете преузети званични плакат Missing Maps mapathon Niš #1 на српском и окачити га у својој околини како би што више људи сазнало за овај догађај:

http://amavet962.org/dokumenty/poster-mmm-nis1-serbian.pdf

 


Missing Maps mapathon is a volunteer workshop of in which you can vectorize aerial photos into the OpenStreetMap for the humanitarian organization Doctors without Borders (Médecins Sans Frontières MSF). The mapathon outputs then help the medical and logistic teams in the affected areas in various emergency situations.

 

Missing maps mapathons in Slovakia has been organized by the non-profit association Amavet 962 (Slovak Associaton for Youth, Science and Technology club no. 962) since May 2017.

 

Missing Maps mapathon Niš #1 will take place in Serbia on Saturday, November 16, 2019 from 10:00 am to 01:00 pm at the Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, Aleksandra Medvedeva 14, computer classroom 234 (2nd floor).

 

The workshop will be held in English, is open to the general public and is free of charge. Candidates may make a voluntary contribution to the MSF donor system. In this way, we want to support volunteer field work to save lives around the world. The event is organized in the frame of GIS Day and OSM Geography Awareness Week.

 

If you have no experience with digital mapping, it is not an obstacle at all. You'll learn everything on the spot. After a brief introductory training, we will map all together. There is no need to carry your own laptop as the faculty will provide a computer room. If you do not already have an OpenStreetMap account, please create one.

 

A volunteer registered through Eventbrite has a guaranteed place on the mapathon. For those who would like to help us prepare the workshop, we have still these tasks to do. You can also express your arrival to event on Facebook to get an overview of other participants.

 

You can download a poster in English and stick it up in your area:

http://amavet962.org/dokumenty/poster-mmm-nis1-english.pdf

Have questions about Missing Maps mapathon Niš #1? Contact AMAVET 962

When & Where


University of Niš, Faculty of Electronic Engineering Niš
Aleksandra Medvedeva 14
181 15 Niš
Serbia

Saturday, November 16, 2019 from 10:00 AM to 1:00 PM (CET)


  Add to my calendar

Organizer

AMAVET 962

We are an educational organization for children and adults with a focus on science and technology. We focus on geoinformatics, opensource and opendata, communication skills and personal development, volunteering.

AMAVET club no. 962 became an organizational unit of the non-profit Slovak Associaton for Youth, Science and Technology, which has been operating in Slovakia since 1990.

Club members help building a community of geographic information users, disseminating awareness of geosciences and GIS technologies, supporting personality development and local organizations, promoting free and open software plus open data, organizing volunteer activities, speaking and leadership trainings.

Sme vzdelávacia organizácia pre deti a dospelých so zameraním na vedu a techniku. Venujeme sa geoinformatike, opensource a opendata, komunikačným zručnostiam a osobnostnému rozvoju, dobrovoľníctvu.

AMAVET klub č. 962 sa v roku 2015 stal organizačnou jednotkou občianskeho združenia Asociácia pre mládež, vedu a techniku, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1990.

Členovia klubu pomáhajú budovať komunitu používateľov geografických informácií (GeoCommunity.sk, GeoCommunity.cz), šíria osvetu o geovedných odboroch a technológiach GIS (GeoInformatika.sk, GIS Day Bratislava 2016/2017/2018, GIS Day Nitra 2016/2017), podporujú rozvoj osobnosti a miestne organizácie (Promospravy.sk), presadzujú slobodný a otvorený softvér plus otvorené dáta (Prieskum využívania OSS pre GIS na školách a v praxi, Sekcia OpenGIS na konferencii OSSConf, OSS víkendy, Bratislava OpenCamp), organizujú aktivity pre dobrovoľníkov (Missing maps mapathony, Kvapka krvi rečníkov, Venčenie psíkov), realizujú tréningy rečníckych a líderských techník (Toastmasters Petržalka, Toastmasters pre rodiny, Toastmasters pre mládež).

  Contact the Organizer

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.