Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Missing Maps mapathon Bratislava #8

AMAVET 962

Thursday, January 23, 2020 from 5:00 PM to 8:00 PM (CET)

Missing Maps mapathon Bratislava #8

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
Vstupenka   more info 20 Tickets Jan 23, 2020 Free  

Share Missing Maps mapathon Bratislava #8

Event Details

Missing Maps mapathon je workshop pre dobrovoľníkov, ktorí budú vektorizovať polohopis zo satelitných snímok (remote mapping) pre potreby humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc v tých krajinách, kde chýbajú mapy. Budú používajú open source nástroje v prostredí OpenStreetMap. Výstupy z mapathonov následne pomôžu lekárskym a logistickým tímom v postihnutých oblastiach pri rôznych mimoriadnych situáciách.

 

Missing Maps mapathon Bratislava #8 sa uskutoční vo štvrtok 23. januára 2020 od 17:00 do 20:00 v počítačovej učebni B-311 na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

Workshop je prístupný širokej verejnosti a vstupné sa neplatí. Záujemcovia môžu poukázať dobrovoľný príspevok na darcovský systém Lekárov bez hraníc. Touto cestou chceme podporiť prácu dobrovoľníkov v teréne pri záchrane životov po celom svete.

 

Ak nemáte skúsenosti s digitálnym mapovaním, tak to vôbec nie je prekážka. Všetko sa naučíte na mieste. Po krátkom úvodnom školení budeme všetci spoločne mapovať. Pokiaľ ešte nemáte účet na OpenStreetMap, vytvorte si ho prosím.

 

Dobrovoľník, zaregistrovaný cez Eventbrite, má garantované miesto pri školskom počítači. Pre tých, ktorí by nám chceli pomôct s prípravou workshopu, máme voľné ešte tieto úlohyPríchod môžete vyjadriť aj vo Facebook udalosti, čím získate prehľad o ďalších účastníkoch.

 

Mapovací workshop organizuje vzdelávacia organizácia AMAVET 962. Jej dobrovoľníci od apríla 2017 do konca 2019 zorganizovali resp. aktívne sa zúčastnili 30 mapathonov (Bratislava 7, Žilina 7, Nitra 4, Prešov 4, Brno 4, Zvolen 1, Košice 1, Praha 1, Niš v Srbsku 1).

Have questions about Missing Maps mapathon Bratislava #8? Contact AMAVET 962

Save This Event

Event Saved

When & Where


Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Radlinského 11
počítačová učebňa B-311
810 05 Bratislava
Slovakia

Thursday, January 23, 2020 from 5:00 PM to 8:00 PM (CET)


  Add to my calendar

Organizer

AMAVET 962

We are an educational organization for children and adults with a focus on science and technology. We focus on geoinformatics, opensource and opendata, communication skills and personal development, volunteering.

AMAVET club no. 962 became an organizational unit of the non-profit Slovak Associaton for Youth, Science and Technology, which has been operating in Slovakia since 1990.

Club members help building a community of geographic information users, disseminating awareness of geosciences and GIS technologies, supporting personality development and local organizations, promoting free and open software plus open data, organizing volunteer activities, speaking and leadership trainings.

Sme vzdelávacia organizácia pre deti a dospelých so zameraním na vedu a techniku. Venujeme sa geoinformatike, opensource a opendata, komunikačným zručnostiam a osobnostnému rozvoju, dobrovoľníctvu.

AMAVET klub č. 962 sa v roku 2015 stal organizačnou jednotkou občianskeho združenia Asociácia pre mládež, vedu a techniku, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1990.

Členovia klubu pomáhajú budovať komunitu používateľov geografických informácií (GeoCommunity.sk, GeoCommunity.cz), šíria osvetu o geovedných odboroch a technológiach GIS (GeoInformatika.sk, GIS Day Bratislava 2016/2017/2018, GIS Day Nitra 2016/2017), podporujú rozvoj osobnosti a miestne organizácie (Promospravy.sk), presadzujú slobodný a otvorený softvér plus otvorené dáta (Prieskum využívania OSS pre GIS na školách a v praxi, Sekcia OpenGIS na konferencii OSSConf, OSS víkendy, Bratislava OpenCamp), organizujú aktivity pre dobrovoľníkov (Missing maps mapathony, Kvapka krvi rečníkov, Venčenie psíkov), realizujú tréningy rečníckych a líderských techník (Toastmasters Petržalka, Toastmasters pre rodiny, Toastmasters pre mládež).

  Contact the Organizer

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.