Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Missing Maps mapathon Bratislava #7

AMAVET 962

Monday, September 16, 2019 from 5:00 PM to 9:00 PM (CEST)

Missing Maps mapathon Bratislava #7

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
Vstupenka/Ticket   more info 10 Tickets 4h 30m Free  

Share Missing Maps mapathon Bratislava #7

Event Details

Below the line you can read description in English.

 

Missing Maps mapathon je workshop dobrovoľníkov, ktorí vektorizujú polohopis zo satelitných snímok (remote mapping) pre potreby humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc v tých krajinách, kde chýbajú mapy. Používajú pritom open source nástroje v prostredí OpenStreetMap. Výstupy z mapathonov následne pomáhajú lekárskym a logistickým tímom v postihnutých oblastiach pri rôznych mimoriadnych situáciách. 

 

Missing maps mapathony na Slovensku organizuje neziskové združenie Amavet 962 od mája 2017. 

 

Missing Maps mapathon Bratislava #7 sa uskutoční v pondelok 16. septembra 2019 od 17:00 do 21:00 v Satori Stage. Pre zahraničných účastníkov bude zabezpečené tlmočenie do angličtiny.

 

Workshop je prístupný širokej verejnosti a vstupné sa neplatí. Záujemcovia môžu poukázať dobrovoľný príspevok na darcovský systém Lekárov bez hraníc. Touto cestou chceme podporiť prácu dobrovoľníkov v teréne pri záchrane životov po celom svete.

 

Ak nemáte skúsenosti s digitálnym mapovaním, tak to vôbec nie je prekážka. Všetko sa naučíte na mieste. Po krátkom úvodnom školení budeme všetci spoločne mapovať. Je potrebné si priniesť vlastný notebook a odporúčame aj myš pre lepšiu vektorizáciu územia. Pokiaľ ešte nemáte účet na OpenStreetMap, vytvorte si ho prosím.

 

Dobrovoľník, zaregistrovaný cez Eventbrite, má garantované miesto na mapathone. Pre tých, ktorí by nám chceli pomôct s prípravou workshopu, máme voľné ešte tieto úlohy. Príchod môžete vyjadriť aj vo Facebook udalosti, čím získate prehľad o ďalších účastníkoch.

 

Môžete si stiahnuť plagát mapathonu a vylepiť vo svojom okolí: http://amavet962.org/dokumenty/plagat-missing-maps-mapathon-bratislava7.pdf.

 


Missing Maps mapathon is a volunteer workshop of in which you can vectorize aerial photos into the OpenStreetMap for the humanitarian organization Doctors without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF). The mapathon outputs then help the medical and logistic teams in the affected areas in various emergency situations.

 

Missing maps mapathons in Slovakia has been organized by the non-profit association Amavet 962 since May 2017.

 

Missing Maps mapathon Bratislava # 7 will take place on Monday, September 16, 2019 from 17:00 to 21:00 in Satori Stage. Interpreting in English will be provided for foreign participants.

 

The workshop is open to the general public and admission is free. Candidates may make a voluntary contribution to the MSF donor system. In this way, we want to support volunteer field work to save lives around the world.

 

If you have no experience with digital mapping, it is not an obstacle at all. You'll learn everything on the spot. After a brief introductory training, we will map all together. You need to bring your own laptop and we also recommend a PC mouse for better vectorization of the territory. If you do not already have an OpenStreetMap account, please create one.

 

A volunteer registered through Eventbrite has a guaranteed place on the mapathon. For those who would like to help us prepare the workshop, we have still these tasks to do. You can also express your arrival to event on Facebook to get an overview of other participants.

 

You can download a poster in Slovak and stick it up in your area: http://amavet962.org/dokumenty/plagat-missing-maps-mapathon-bratislava7.pdf.

Have questions about Missing Maps mapathon Bratislava #7? Contact AMAVET 962

Save This Event

Event Saved

When & Where


Satori Stage
Mickiewiczova 2246/9
811 07 Bratislava
Slovakia

Monday, September 16, 2019 from 5:00 PM to 9:00 PM (CEST)


  Add to my calendar

Organizer

AMAVET 962

AMAVET 962 je od roku 2015 organizačnou jednotkou občianskeho združenia Asociácia pre mládež, vedu a techniku, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1990.

Klub sa podieľa na budovaní komunity používateľov geografických informácií (GeoCommunity.sk, GeoCommunity.cz, šíri osvetu o geovedných odboroch a technológiach GIS (GeoInformatika.sk, GIS Day Bratislava 2016/2017/2018, GIS Day Nitra 2016/2017), podporuje rozvoj osobnosti a miestne organizácie (Promospravy.sk), presadzuje otvorený softvér a otvorené dáta (Prieskum využívania OSS pre GIS na školách a v praxi, Sekcia OpenGIS na konferencii OSSConf, Missing maps mapathony, OSS Víkend Bratislava a Košice), realizuje tréningy rečníckych a líderských techník podľa metodiky Toastmasters.

  Contact the Organizer

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.