Sales Ended

Mentorprogram: Az új üzleti paradigma megértése - Leckék a sikeres üzletépí...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Szinbád Közösségi Iroda és Rendezvénytérfa

2 Fő tér

1033 Budapest

Hungary

View Map

Event description

Description


Csupán tanúi vagyunk, vagy alakítói is az üzleti paradigma változásának?


“Az új üzleti paradigma megértése: Leckék a sikeres üzletépítésről” egy rendhagyó rendszerelvű mentorprogram vezetők számára, amely egy kísérlet arra, hogy együtt elemezzük, a régi paradigma miért nem fér össze a verseny új feltételeivel.


A program célja: a résztvevők üzleti logikájának transzformálása - ahogy gondolkodnak, észlelnek, kapcsolódnak és cselekednek az üzleti világban - amely által képesekké válnak megalkotni új üzleti paradigmájukat és integrálni azt, a mindennapi működésükbe.

A program elvrendszere:

Az új üzleti paradigma megértése


A mentorálás módszere:

Rendszerelvű Mentorálás

A folyamat képes azt tudatosítani a vezetőkben, hogy az ember és az élő emberi-rendszer hogyan hat, valamint azokra milyen hatást gyakorol a gyorsan változó üzleti környezet.


A mentorálás jellege:

Csoportos Rendszerelvű Mentorálás

Kétheti rendszerességgel,120 perces alkalmak egy zárt, négyfős vezetői körben azoknak, akik több szempont alapján kívánják tükrözni meggyőződéseiket és feltételezéseiket, akik fejleszteni kívánják az együttműködői kompetenciáikat, és részt kívánnak venni egy támogató kollektív vezetői kör építésében, amely együttműködés képes biztonságot adni az új paradigma megvalósításának folyamatában.

Ahhoz, hogy minden ismeret beépüljön, és egyénenként összeálljon az új üzleti paradigma, legalább 8 alkalom szükséges.


A mentorprogram időtartama: 2017.december 6. - 2018. május 30.

A program ütemezése: kéthetente szerdai napokon 17-19 órakkor

A program díjazása:

2017. november 18-ig : 25 000 + ÁFA / fő / alkalom

2017. november 18-tól: 35 000 + ÁFA / fő / alkalom


Jelentkezési határidő: 2017. november 30.


A mentorálás fókuszai:

Mélyebb, és komplexebb kép átadása a vezető által megtapasztalt jelenségekről.
A diverz jelentések reflekciójának erősítése.
A dinamikák megértésének segítése.
A minták modellezésének fejlesztése az absztrakció eszközeivel.
Az emberi-rendszerek kölcsönös hatásainak tudatosítása.
A döntések és cselekvések hatásfolyamatainak feltérképezése.


A rendszerelvű mentorálás próbára teszi a legmélyebb meggyőződéseket azért, hogy a változás komplex jelenségeinek kutatása és újraértelmezése által, olyan üzleti paradigmát lehessen építeni, amely képes
a sikeres jövőbe vezetni az üzleti rendszert.


A rendszerelvű mentorálás olyan vezetőknek szól, akik hajlandóak lerombolni a régi paradigma falait, és nyitottak kapcsolódni az új lehetőségekhez azáltal, hogy:


Meghatározzák az üzleti rendszer kihívásait.
Szembenéznek a szervezetben szükséges változtatásokkal.
Kutatják azokat a trendeket, amikhez a rendszer kapcsolódni tud.
Feltérképezik a problémák struktúráit, amelyek a megoldásokat rejtik.
Elkötelezik magukat a vezetői stratégiai változtatások mellett..
Megépítik a jövő üzletének a narratíváját.
Másképp hoznak döntéseket, és másképp cselekednek azért, hogy tapasztalatilag felfedezzék a jövő stratégiáit.
Folyamatosan figyelik és értelmezik a rendszer hatásfolyamatait.

Hajlandóak felismerni, üzleti rendszerük önmaguk tiszta tükre, ezért a változás lehetősége belőlük fakad.


„Az új üzleti paradigma megértése: Leckék a sikeres üzletépítésről” rendszerelvű mentorprogram egy gyors és hatékony folyamat, amely képes elmélyíteni és kitágítani az üzleti logikát azáltal, hogy elemzi a változásban rejlő leh etőségeket, és lépésről lépésre felépíti az új üzleti paradigmát integrálva a verseny új kondícióit.


A mentorprogramról bővebben az alábbi linken olvashatsz:

https://www.systemicleadershipjourney.com/systemicmentoring


Ne maradj le a lehetőségről!


Share with friends

Date and Time

Location

Szinbád Közösségi Iroda és Rendezvénytérfa

2 Fő tér

1033 Budapest

Hungary

View Map

Save This Event

Event Saved