Marketingom probudimo kulturnu osviještenost studenata

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Radionica

Predviđeno trajanje događaja: 90 minuta

Mjesto događaja: Dvorana 3

Izlagači: Helena Štimac, Antun Biloš, Jelena Franjković, Marija Ham, Ivan Kelić, Davorin Turkalj

Opis događaja: Osijek je grad studenata, no postavlja se pitanje koliko studenti poznaju kulturu grada Osijeka. U okviru radionice studenti će raditi analizu slučaja u cilju kreiranja programskog sadržaja kulturnih institucija/manifestacija u gradu Osijeku, pomoću marketinških aktivnosti.

Sektor kreativne industrije: Oglašavanje i tržišne komunikacije

Programski sadržaj namijenjen je: Studentima

Životopis:

Helena Štimac je izvanredna profesorica na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Od prvog dana kad je upoznala marketing znala je da se samo time želi baviti. Glavna područja interesa su joj marketing visokog obrazovanja, međunarodni marketing, međunarodno poslovanje i ponašanje potrošača. Voli raditi sa studentima te povezivati teoriju s praksom

Izv. prof. dr. sc. Marija Ham na Ekonomskom fakultetu u Osijeku izvodi kolegije Marketing, Istraživanje tržišta, Nabavno i prodajno poslovanje i Marketing-strategije. Doktorirala je 2012. godine s disertacijom pod naslovom: „Ekološka svjesnost potrošača kao čimbenik daljnjeg razvitka marketinga. Kao primarnim područjem interesa u znanstvenom i istraživačkom radu bavi se temom održivog marketinga. Objavila je 30 znanstvenih radova. Bila je voditeljica znanstvenog projekta pod nazivom "Determinante namjera ekološki usmjerenog ponašanja potrošača", te suradnik istraživač na dva znanstvena projekta. Član je uredništva dva meunarodna znanstvena časopisa.

Antun Biloš izvanredni je profesor na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Glavni fokus istraživačkog interesa čine digitalni marketing, e-trgovina, e-poslovanje i digitalne tehnologije. Sustavno je analitičan u provođenju svih akademskih i poslovnih aktivnosti, ali opet neobično osjetljiv na detalje. Zaljubljen u internet od 1997.

Davorin Turkalj zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na radnom mjestu izvanrednog profesora na Katedri za marketing. Znanstveni interesi kao i rad sa studentima su usmjereni na područje multimedijalnog marketinga, oglašavanja i marketinga usluga. U suautorstvu je napisao dva izdanja knjige "E-marketing". Vodio je dva međunarodna Erasmus + projekta koji su za rezultat imali izradu mobilne aplikacije za potpori u učenju i web platforme za prezentaciju životopisa u video formi. Pored toga uključen je u izvedbu Poslijediplomskog specijalističkog studija "Marketing posebnih područja" u ulozi pomoćnika voditelja studija.

Jelena Franjković je asistentica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku gdje je 2009. godine završila preddiplomski studij te 2011. godine diplomski studij 2011., oba smjer Marketing. Početkom 2012. godine zaposlila se u osječkoj tvrtki Kandit d.o.o. u odjelu prodaje na stranim tržištima. U svibnju 2017. završila je poslijediplomski specijalistički studij « Marketing posebnih područja «, a polaznica je i doktorskog studija « Management » na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Govori engleski i njemački jezik, a područja istraživanja su upravljanje opskrbnim lancima, logistika u trgovini, marketing u trgovini te upravljanje cijenama. Ostale vještine uključuju napredno korištenje Ms Office-a i SPSS-a. Sudjelovala je u četiri Erasmus + mobilnosti te je u koautorstvu objavila 18 znanstvenih radova i 1 prošireni sažetak.

Sponzor događaja:

Date and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved