Kč0 – Kč1,530.75

March Ghetto Zouk Dance vs Kizomba wellness boot camp with party in Prague

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Taneční SECTOR

31 Tusarova

170 00 Praha 7

Czechia

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

:: For English scroll down :::

✪ Březnový Wellness Ghetto Zouk Dance vs Kizomba boot camp s Vitorem Mendesem (Kapverdy/Portugalsko) a Ivonou (SR) v Praze ✪

8 INTENZIVNÍCH LEKCÍ ☆ NOVÉ KROKY A FIGURY ☆ NOVÁ CHOREOGRAFIE ☆ NOVÝ PŘÍBĚH ☆ WELLNESS ☆ PÁRTY

Na našem březnovém bootcampu vás seznámíme vás s Ghetto Zouk Dance a Kizombou a intenzivně zapracujeme na vašich tanečních dovednostech. V sobotu po lekcích pokračujeme do luxusního wellness tancovat a relaxovat.

GHETTO ZOUK dance je charakteristický svou dynamičností, energii, zábavou a precizností. Bavit bude zaručeně všechny milovníky párových tanců, ale také fanoušky R'n’B, hip hopu a současné populární hudby. Ghetto Zouk Dance je inspirovaný hudbou Ghetto Zouk a je to jedna z mála tanečních metod, která se sformovala právě v Praze!

Úroveň:
Boot camp je vhodný pro tanečníky s minimálně základními tanečními znalostmi (jakéhokoliv tanečního stylu), ať už k nám dorazíte úplně poprvé nebo s námi již tancujete.

Boot campu se můžete zúčastnit individuálně, účast v páru není podmínkou.

Program: 8 x 60 min
★ SOBOTA 10.3.
LEKCE v tanečním studiu SECTOR
10:00 – 12:00h / 12:00 - 13:00h přestávka / 13:00 - 15:00h
- sobotní čtyřhodinovka bude zaměřená na pochopení a procvičení si základních technik a kroků, po kterých budou následovat i zložitejší figury, jejich kombinování a práce s hudbou a rytmikou.
- na konci sobotního tréninku si tak odnesete nové znalosti, které můžete hned uplatnit na párty!

WELLNESS a PÁRTY v FITNESS & HEALTH CLUB MALEŠICE
17:30 - 22:00h
- lekcemi v sobotu nekončíme a pokračujeme tancovat a relaxovat do luxusního wellness, kde na vás čeká vířivka pro 10 osob, vyhřívaná lavice, lehátka a atmosféra, která vám dokonale umožní vypnout. Z relaxační zóny pak máte přístup přímo do sauny. Samozřejmostí je ochlazovací bazének.
- po celou dobu bude v plném proudu párty s DJ Imortal

★ NEDĚLE 11.3.
10:00 – 12:00h / 12:00 - 13:00h přestávka / 13:00 - 15:00h
- v neděli naučené techniky a prvky spojíme do delší taneční sestavy, která bude mít svůj příběh

- na konci bootcampu si ji společně zatančíme a natočíme, aby jsme viděli, jak jsme se za víkend posunuli
- o co víc v sobotu mákneme, o to líp se nám bude v neděli pracovat, proto je pro nedělní trénink ten sobotní podmínkou. Bude to výzva a zábava zároveň! Pojďte do toho s námi!

KDE:
Sector, Tusarova 791/31, Praha 7 Holešovice
(Lekce v sobotu a v neděli)
Spojení:
Metro linka C - Vltavská
Tram 1, 14, 25 - Tusarova
Tram 1, 12, 14, 25 - Dělnická

Fitness & Health club Malešice
Nad Úžlabinou 708/5, Praha 10 Malešice
(Sobotní wellness a párty, přesun ze Sectoru MHD pouhých 28min)

UBYTOVÁNÍ:
- pro mimopražské doporučujeme ubytování v blízkosti studia:
Sir Toby’s Hostel, Dělnická 24, Praha 7
www.sirtobys.com

REGISTRACE A CENA:
(cena zahrnuje 8 lekcí, wellness a párty)
► 1 osoba
- 1 350 Kč při platbě do 18.2.
- 1 440 Kč při platbě do 4.3.
- 1 590 Kč při platbě do 9.3.
- 1 740 Kč při platbě na místě

► Pár 1 + 1 s 50% slevou
- 2 025 Kč při platbě do 18.2.
- 2 160 Kč při platbě do 4.3.
- 2 385 Kč při platbě do 9.3.
- 2 610 Kč při platbě na místě

Párty s neomezeným wellness - 450 Kč / 1 os

+ 10% SLEVA na soukromé lekce a osobní trénink
+ nový Kizomba a Ghetto Zouk mix

► Platba
- převodem na bankovní účet (číslo bank.účtu pošleme na váš email ihned po registraci)
- v hotovosti na pravidelné lekci v Sectoru či na soukromé lekci
- online platba platební kartou či PayPal
Za workshop se peníze nevrací, pouze v případě jeho zrušení.

KONTAKT:
Email: info@kizombaprague.cz
Web: www.kizombaprague.cz
www.tanecfitness.cz

★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

✪ March Wellness Ghetto Zouk Dance vs Kizomba boot camp with Vitor Mendes (Cape Verde/Portugal) & Ivona (SK) in Prague ✪

☆ 8 INTENSIVE CLASSES ☆ NEW DANCE STEPS & FIGURES ☆ NEW CHOREOGRAPHY ☆ NEW STORY ☆ WELLNESS ☆ PARTY

The boot camp is designed to provide you with the most current knowledge, skills, and tools needed to learn & improve your dance skills. On Saturday we will continue in luxurious wellness to relax and dance.

GHETTO ZOUK Dance is characterized by high dynamics, energy, fun, and precision. Fun guaranteed to all who love couple dances, but also fans of R'n'B, hip-hop or today's popular music. Ghetto Zouk Dance is inspired by Ghetto Zouk music, and it is one of the few dance methods created here in Prague!

Level:
This boot camp is suitable for dancers with at least the basic dance skills (any dance style). It is open to all and encourages everyone to have a go. Whether you're new to the classes on offer or are an experienced dancer, you'll find an option to suit you.

You can join the class individually, participation in a couple is not required.

Program: 8 x 60 min
★ SATURDAY 10.3.
CLASSES in SECTOR
10:00 – 12:00h / 12:00 - 13:00h break / 13:00 - 15:00h
- on Saturday we will focus on understanding and practice the basic techniques and steps followed with more complex figures, their combinations, and work with music and rhythm.
- new knowledge and skills gained on Saturday are very useful for parties!

WELLNESS & PARTY in FITNESS & HEALTH CLUB MALEŠICE
17:30 - 22:00h
- after classes, we continue dancing and relaxing in a luxurious wellness with whirlpool for 10 people, heated bench, deck chairs and the atmosphere for perfect relaxation. You can access the sauna and pool with cold water directly from the relaxation zone.
- a party will be on during the whole time with DJ Imortal

★ SUNDAY 11.3.
10:00 – 12:00h / 12:00 - 13:00h break / 13:00 - 15:00h
- on Sunday we will combine all learned techniques and dance elements into a longer dance set that will have its own story

- at the end of the boot camp, we will make a video of a new choreography to see what we have learned during the whole weekend
- harder we work on Saturday, better we will dance on Sunday. That's why it is necessary to participate on Saturday. It will be challenging and fun at the same time! Give it a try with us!

VENUE:
Sector, Tusarova 791/31, Praha 7 - Holešovice
(Dance classes on Saturday and Sunday)
Connection:
Metro line C - Vltavská
Tram 1, 14, 25 - Tusarova
Tram 1, 12, 14, 25 - Dělnická

Fitness & Health club Malešice
Nad Úžlabinou 708/5, Praha 10 Malešice
(Saturday wellness & party, 28min from Sector by public transport)

ACCOMMODATION:
- we recommend this hostel nearby the studio:
Sir Toby’s Hostel, Dělnická 24, Praha 7
www.sirtobys.com

REGISTRATION AND PRICE:
(price includes 8 dance classes, wellness, and party)
► 1 person
- 1 350 CZK with payment until 18.2.
- 1 440 CZK with payment until 4.3.
- 1 590 CZK with payment until 9.3.
- 1 740 CZK with payment at the door

► Couple 1 + 1 with 50% discount
- 2 025 CZK with payment until 18.2.
- 2 160 CZK with payment until 4.3.
- 2 385 CZK with payment until 9.3.
- 2 610 CZK with payment at the door

Party with unlimited wellness - 450 Kč / 1 person

+ 10% discount on our private classes and personal training
+ new Kizomba & Ghetto Zouk mix

► Payment
- via bank transfer (we will send you bank account nr on your email after registration)
- in cash at our regular classes or private classes
- online payment with your payment card or PayPal

There are no refunds for any of our boot camps for any reason at any time unless it is canceled.

CONTACT:
Email: info@kizombaprague.com
Web: www.kizombaprague.com
www.tanecfitness.cz
Share with friends

Date and Time

Location

Taneční SECTOR

31 Tusarova

170 00 Praha 7

Czechia

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved