Gratis

Människorna bakom leverantörskedjan

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid och plats

Plats

Plats

Hallenborgs gata 4

ÅF

Lokal: Öresund höger

Malmö

Sweden

Se karta

Event description

Beskrivning

Utbyte av tjänster och produkter är grunden för vår ekonomi, både lokalt och globalt. Bakom de tjänster och produkter vi förvärvar finns människor och samspel som möjliggör våra leverantörskedjor. Hur kan vi arbeta för att främja en hållbar leverantörskedja, sett ur ett socialt perspektiv?

Välkomna till NMC:s sista träff för året i Malmö. Vi vill avsluta året med att lyfta fram leverantörskedjan som ett viktigt område att arbeta med i sitt hållbarhetsarbete. Hållbarhet i leverantörsledet är en mycket viktig faktor om vi ska nå Agenda 2030 målen. Flera mål påverkas av hur vi väljer att ta ansvar i leverantörskedjan. Detta seminarium kommer bjuda på spännande föreläsningar som avslutas med rundabordssamtal och diskussion.

Vi presenterar stolt Henrik Linder från Rädda barnen, Child Rights and Business och Annette Cerne, Universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen Lunds Universitet.

Henrik kommer ha fokus barnperspektivet i leverantörsleden, både direkt och indirekt och exempel på hur Rädda Barnen arbetar med företag inom olika branscher för att minimera negativ påverkan och maximera positiv påverkan på barn. Innehållet kommer också att kretsa kring vad Barnrättsprinciperna är och vilka verktyg som finns för att företag ska kunna arbeta proaktivt istället för reaktivt inom områdena barn, unga och föräldrar i relation till sin värdekedja.

Annette kommer att prata om hållbarhet i leverantörskedjan ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Mer specifikt kommer hon att fokusera på vilka utmaningar människor som jobbar i företagsvärlden stöter på när det gäller hållbarhet och hur det globala och lokala möts på olika plan. Samt presenterar Annette hur man löser dessa utmaningar i vardagen men också vilka frågor vi vill ha svar på i framtiden.

Glöm inte att bjuda med någon från er inköpsavdelning eller ledningsgrupp för att lära er mer om hur ni kan arbeta vidare med hållbarhet i era leverantörsled. Välkomna!

Övrig information

Sista anmälningsdag: 26 november 2018

Deltagare: Seminariet är öppet för medlemmar och icke medlemmar.

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt för NMC:s medlemmar. Kostnaden för icke medlemmar är 800 kr + moms för deltagande på plats. Betalning sker via faktura. OBS, anmälan är bindande, ingen återbetalning sker!

Anmälan för icke NMC-medlemmar: Anmälan görs genom att skicka nedan information till info@nmc.a.se. Informationen kommer endast att användas som underlag för vår planering och uppföljning av mötet, samt för fakturering.

  • Eventet du önskar delta vid

  • Deltagade på plats eller på webben

  • Förnamn Efternamn

  • E-post

  • Befattning

  • Företag/organisation

  • Faktureringsadress

Bli medlem i NMC! Anmäl ert intresse här.

Avbokning: Vid förhinder ber vi dig att meddela oss så snart som möjligt så att vi kan ge din plats åt någon annan samt anpassa vår beställning av förtäring och dryck.

Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att mejla till info@nmc.a.se, eller ringa 010-505 14 45.

NMC Arkiv

Efter eventet kommer vi att lägga upp allt material, talarpresentationer, relevanta länkar och eventuell webbinspelning i NMC Arkiv. Där hittar du även material från tidigare event och seminarier. Observera att NMC Arkiv endast är tillgängligt för medlemmar och att du därför måste logga in för att komma åt materialet.

Dela det här eventet med dina vänner

Tid och plats

Plats

Hallenborgs gata 4

ÅF

Lokal: Öresund höger

Malmö

Sweden

Se karta

Spara detta event

Event Saved