Lösningar på hållbarhetschefens vardagsutmaningar

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Event description

Beskrivning

Välkommen till detta rundabordssamtal via Skype! Vi har på grund av rådande situation med covid-19-spridningen valt att göra om detta rundabordssamtal till ett Skype-event. Det betyder att deltagare från hela Sverige kan vara med. Välkommen att boka din plats idag!


Hur får man ledningen att prioritera hållbarhet och avsätta tillräckliga resuser? Hur överbryggar man interna hinder och skapar samsyn och intresse för hållbarhetsfrågor bland chefer och medarbetare? Välkommen till detta rundabordsmöte för att diskutera lösningar gällande hållbarhetschefens vardagsutmaningar!

Inför årsskiftet ombads NMC:s hållbarhetspanel att svara på en enkät om sina största utmaningar gällande att driva igenom de förändringar som krävs för att deras respektive organisationer ska bidra till Agenda 2030 och Parisavtalet. Panelen består av drygt 70 hållbarhetschefer och personer med motsvarande befattningar från olika branscher i Sverige. De återkommande utmaningar som nämndes handlade om:

  • Låg prioritet från ledningen på grund av bristande insikt om de akuta behoven

  • Brist på resurser, till exempel i form av tid och mandat

  • Målkonflikter mellan kortsiktigt ekonomisk tillväxt och långsiktiga hållbarhetsmål

På NMC anser vi att ett tydligt och engagerat ledarskap är en nyckelfaktor till ett hållbart näringsliv. Ledningens engagemang är avgörande för hur framgångsrikt företagets hållbarhetsarbete är. För att få tips på hur man konkret kan göra för att få med sig ledningen och hela organisationen i hållbarhetsarbetet har vi bjudit in följande talare:

Scarlett Roa, tidigare hållbarhetschef på Svenska Spel

Under drygt ett år var Scarlett hållbarhetschef på Svenska Spel och lyckades på kort tid skapa ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Som inledning till rundabordsmötet kommer Scarlett att dela sina bästa tips och berätta om hur hon nådde ledningsgruppen och byggde upp ett engagemang för hållbarhetsfrågor bland medarbetarna.

Scarlett har över 14 års näringslivserfarenhet och har förutom hållbarhet arbetat med innovation, digitalisering samt juridisk och finansiell rådgivning. Hon har en bakgrund som vice vd på digitalbyrån Authority, hållbarhetsansvarig på Almi Företagspartner och som jurist på en antidiskrimineringsbyrå. I botten har hon bland annat en Master of Laws i internationell investeringsrätt, en Magister i strategisk kommunikation och en Fil.kand. i rättsvetenskap. Scarlett är styrelseledamot i CSR Sweden och sitter även med i Vinnovas expertbedömargrupp och bedömer innovationsprojekt utifrån målen i Agenda 2030.

Kom och dela dina erfarenheter och inspireras av andra hållbarhetschefer!

Detta rundabordssamtal syftar till att skapa ett inbjudande och inspirerande samtal där du som deltagare ges möjligheten att diskutera och dela dina erfarenheter med Scarlett och övriga deltagare.

Hur har andra hållbarhetschefer hanterat sina vardagsutmaningar? Kom och inspirera och inspireras av andra! Dela med dig av dina konkreta tips för att engagera ledningsgruppen, få igenom ett beslut eller få upp hållbarhetsfrågan högre på den interna agendan. Berätta om dina framgångsfaktorer - stora som små!

Program

Då detta är ett Skype-event vänligen koppla upp dig i god tid innan kl 9.00 så du inte missar starten.

09:00-09:10 Inledning av NMC:s generalsekreterare Lovisa Lönegren

09:10-11:00 Scarlett delar sina erfarenheter och gruppdiskussion

Målgrupp för rundabordsmötet

Rundabordsmötet vänder sig till dig som är hållbarhetschef eller har en motsvarande befattning med det övergripande ansvaret att driva hållbarhetsfrågorna internt i hela eller i en del av organisationen.

Globala målen

Detta rundabordsmöte kopplar till alla globala hållbarhetsmål.

De globala hållbarhetsmålen


Övrig information

Sista anmälningsdag: 22 mars 2020

Skype: För att deltaga behöver du ha Skype installerat på din dator. Gå till https://www.skype.com/sv/get-skype/ för mer information. De som är anmälda bjuds in till detta mötet specifikt via Skype så att man kan se bildspel och höra samtalet samt bidra med egna insikter under eventets gång.

Deltagare: Rundabordsmötet är endast öppet för NMC-medlemmar.

Kostnad: Rundabordsmötet är kostnadsfritt för NMC-medlemmar.

Avbokning: Vid förhinder ber vi dig att meddela oss så snart som möjligt så att vi kan ge din plats åt någon annan.

Kontakt: Har du frågor om rundabordsmötet är du välkommen att mejla till info@nmc.a.se, eller ringa 010-505 14 45.

Coronavirus: För att minska risken för ytterligare smittspridning av coronavirus rekommenderar vi dig som under de senaste 14 dagarna har vistats i områden där smittspridning är allmän (eller har familjemedlemmar som vistats i dessa områden) att endast deltaga via eventuell webbsändning. Vi hänvisar till Folkhälsomyndigheten om du är osäker på vilka områden som berörs. Vi tackar på förhand för din förståelse.


NMC Arkiv

Efter rundabordsmötet kommer vi att lägga upp allt material, talarpresentationer och relevanta länkar i NMC Arkiv. Där hittar du även material från tidigare event och seminarier. Observera att NMC Arkiv endast är tillgängligt för medlemmar och att du därför måste logga in för att komma åt materialet.

Tid

Spara detta event

Event Saved