Free

Lớp Học Mua Nhà Lần Đầu Bằng Tiếng Việt Trực Tuyến .

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Lớp Học Mua Nhà Lần Đầu Bằng Tiếng Việt Trực Tuyến

About this event

Lớp Học Mua Nhà Lần Đầu Bằng Tiếng Việt Trực Tuyến .Bạn đang nghĩ đến việc mua một ngôi nhà và không biết bắt đầu từ đâu?Lớp hội thảo trực tuyến bằng tiếng Việt này sẽ giúp bạn bắt đầu hành trình trở thành chủ nhà. Chúng ta sẽ thảo luận về các bước để sở hữu nhà, các điều khoản tài chính, các loại khoản vay khác nhau, các chương trình và nguồn hỗ trợ của chính phủ.Sau khi bạn đăng ký Eventbrite, bạn sẽ nhận được một email tiếp theo với biểu mẫu Tiếp nhận khách hàng để hoàn thành và gửi để hoàn tất đăng ký và nhận thông tin cuộc họp Zoom của bạn.

Thinking of purchasing a home and don’t know where to start?This virtual workshop in Vietnamese is designed to help you get started on your journey towards homeownership. We will discuss the steps to homeownership, key terms, knowing the different types of loans, and down payment assistance programs and resources.Once you register on Eventbrite you will receive a follow up email with a Client Intake form to complete and submit to complete your registration and receive your Zoom meeting information.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organizer Affordable Housing Clearinghouse

Organizer of Lớp Học Mua Nhà Lần Đầu Bằng Tiếng Việt Trực Tuyến .

Affordable Housing Clearinghouse (AHC) a 501(c)(3) California non-profit organization opened its doors in 1990. AHC works with low to moderate income families to help them achieve home ownership through down payment assistance programs, counseling and first time homebuyer education.

Save This Event

Event Saved