Livscykelperspektiv i miljö- och hållbarhetsarbetet i praktiken

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

AFRY (fd. ÅF)

Grafiska vägen 2

412 63 Göteborg

Sweden

Se karta

Event description

Beskrivning

Välkommen till ett rundabordssamtal om hur man inför ett livscykelperspektiv i miljö- och hållbarhetsarbetet!

I hållbarhetsarbetet är livscykelperspektivet centralt. Sedan 2015 är också livscykelperspektivet inordnat i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Företag och organisationer ska inte bara ta ansvar för att minska miljöpåverkan från sin egen verksamhet, utan även vidta åtgärder för att styra eller påverka vad andra aktörer i värdekedjan gör – tex sina leverantörer, återförsäljare och kunder. Som koncept låter det kanske enkelt, men hur går det till i praktiken? Hur ställer vi exempelvis livscykelbaserade krav till våra leverantörer? Vilka möjligheter har vi som företag att påverka kundernas agerande? Och hur hanterar och genomför vi ett livscykelperspektiv i olika funktioner i verksamheten?

Under rundabordssamtalet delar vi erfarenheter, inspiration och tips tillsammans och resonerar kring hur vi kan öka hållbarheten inom hela värdekedjan.

Vi har bjudit in två talare:

Emma Rex är forskare och gruppchef på RISE Research Institutes of Sweden, med inriktning mot miljösystemanalys och Life cycle management, dvs hur företag styr och organiserar för ett ökat livscykelperspektiv i sin verksamhet. Aktuell forskning rör frågor som cirkulär ekonomi, beslutsfattande, upphandling och miljöledning med ett livscykelperspektiv.

Lena Landström jobbar som Senior Adviser Environment på Vattenfalls strategistab. Miljögruppen ansvarar bland annat för att miljöglasögonen är på i strategiarbetet och trycker på att beslut i affärsenheterna tar miljöhänsyn. Livscykelperspektivet genomsyrar miljöarbetet och Vattenfall driver projekt som rör både interna förbättringar liksom projekt tillsammans med kunder och leverantörer.

Rundabordssamtalet vänder sig främst till dig som är miljö- eller hållbarhetschef eller motsvarande.


Övrig information

Sista anmälningsdag: 10 december 2019

Målgrupp: Seminariet vänder sig främst till dig som är miljö- eller hållbarhetschef eller motsvarande

Deltagare: Seminariet är endast öppet för NMC:s medlemmar

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt för NMC:s medlemmar.

Avbokning: Vid förhinder ber vi dig att meddela oss så snart som möjligt så att vi kan ge din plats åt någon annan!

Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att mejla till info@nmc.a.se, eller ringa 010-505 14 45.

Bli medlem i NMC - anmäl ert intresse här!

NMC Arkiv

Efter eventet kommer vi att lägga upp allt material, talarpresentationer, relevanta länkar och eventuell webbinspelning i NMC Arkiv. Där hittar du även material från tidigare event och seminarier. Observera att NMC Arkiv endast är tillgängligt för medlemmar och att du därför måste logga in för att komma åt materialet.

Tid

Plats

AFRY (fd. ÅF)

Grafiska vägen 2

412 63 Göteborg

Sweden

Se karta

Spara detta event

Event Saved