zł3,628.50 – zł3,874.50

Listopad DDMRP - 2-dniowe szkolenie logistyczne - Demand Driven Planner

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

POLSKA

Poland

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Cel: zmienić praktykę działania w logistyce na dostosowaną do wyzwań

Metoda: nowy sposób planowania logistyki, produkcji i dostaw

Przewaga: rozwiązanie hybrydowe z tych elementów, które działają


Program Demand Driven Planner (DDP) został przygotowany dla kadry logistycznej i produkcyjnej.


Autorami programu są twórcy metody planownia DDMRP, którzy stworzyli specjalną jednostkę badawczą nad technikami planowania logistycznego - Demand Driven Institute (DDI). DDI powstało z wielu obserwacji, które pokazują dobitnie, że stare, oklepane metody już nie działają - głównie dlatego, że mają się nijak do rzeczywistości.

Take a Step Back in Order to Make Huge Strides Forward

DDP składa się z 13 modułów szczegółowej wiedzy nt. planowania logistycznego napędzanego zamówieniami klientów - jedynym prawdziwym i pewnym sygnałem, na podstawie które warto rozpędzać całą machinę produkcyjną i logistyczną.

Niniejszy program stanowi oficjalne przygotowanie do certyfikacji do tytułu Demand Driven Planner Professional (DDPP) realizowanego przez DDI.

Jeżeli jeszcze nie spotkałeś się z koncepcją DDMRP, to niezależnie proszę zapoznaj się z materiałami na stronie: https://www.demanddriveninstitute.com/ oraz na http://ddmrp.pl/.
Moduł 1: Planning in the Modern World (Planowanie w nowoczesnym świecie)

 • The MRP Revolution (Rewolucja MRP)
 • Evidence of a Problem (Świadectwa istnienia problemu)
 • The New Normal (Nowa rzeczywistość logistyczna)

Moduł 2: The Importance of Flow (Znaczenie przepływu)

 • Plossl’s First Law (Pierwsze Prawo Wytwarzania)
 • Demonstrate Flow’s importance in industry (Znaczenie przepływu w przemyśle)
 • Plossl’s Law Caveat (Warunki stosowania Prawa Plossla)
 • The Bullwhip Effect (Efekt Byczego Bicza)

Moduł 3: Unlocking a Solution - Decoupling (Rozwiązaniem jest rozdzielanie)

 • Fully Dependent vs Decoupled (W pełni zależny vs rozdzielony)
 • Significant LeadTime reduction (Wyraźna redukcja czasu realizacji)


Moduł 4: Becoming Demand Driven (Napędzanie Prawdziwym Popytem)

 • “MRP versus Lean” Conflict (Konflikt MRP i Lean)
 • What “Demand Driven” really means (Co napędzanie popytem oznacza)
 • Demand Driven Operating Model (Model Operacyjny Demand Driven)
 • Demand Driven MRP (Planowanie logistyczne napędzane zamówieniami klientów)

Moduł 5: Strategic Inventory Positioning (Strategiczne pozycjonowanie zapasów)

 • Six Positioning Factor (Sześć czynników pozycjonowania)
 • Decoupled Lead time (Rozdzielony czas realizacji)
 • Matrix Bill of Material (Matrycowe listy materiałowe)

Moduł 6: Distribution Network Positioning (Pozycjonowanie w sieci dystrybucyjnej)

 • Unique Distribution Positioning Factors (Unikalne czynniki pozycjonowania w sieci)
 • Compare and contrast demand driven to push and promote (DDMRP vs MRP)
 • Positioning across a supply chain (Pozycjonowanie w łańcuchu dostaw)

Moduł 7: Buffer Profiles and Levels (Profile i poziomy buforów)

 • Inventory – Asset or Liability (Zapasy - Aktywa czy Pasywa)
 • Buffer Profiles (Profile Buforów)
 • Buffer Zones (Strefy Buforów)
 • Calculating Buffer Levels (Metoda kalkulacji buforów)

Moduł 8: Dynamic Buffer Adjustments (Dynamiczne korekty buforów)

 • Recalculated Adjustments (Korekty obliczeniowe)
 • Planned Adjustments (Planowane korekty buforów)
 • Manual Adjustments (Ręczne dostrajanie buforów)
 • Factors for Planning Adjustment Factors (Stosowanie czynników korekcji)

Moduł 9: Demand Driven Planning (Planowanie napędzane zamówieniami)

 • Part Planning Designations (Proces planowania komponentów)
 • DDMRP Planning Process (Proces planowania DDMRP)
 • Supply Order Generation for Stocked Items (Generowanie zamówień dla części magazynowanych)
 • DDDRP Supply Order Generation Considerations (Warunki stosowania metodyki planowania)
 • Supply Generation for Non-Stocked Items (Generowanie zamówień dla części bez zapasu)
 • Decoupled Explosion (Rozdzielona eksplozja BOM)
 • Prioritized Share (Udziały priorytetowe)

Moduł 10: Highly Visible and Collaborative Execution (Wspólna, wizualna realizacja planu)

 • Challenging Priority by Due Date (Koniec ze sztywnymi terminami)
 • Buffer Status Alerts (Alarmy statusu bufora)
 • Synchronization Alerts (Alarmy synchronizacji)
 • Execution Collaboration (Idea efektywnej współpracy)

Moduł 11: DDMRP and the Operational Environment (DDMRP i środowisko operacyjne)

 • DDMRP Strategic Buffer Criteria (Kryteria dla bufora strategicznego)
 • DDMRP and Safety Stock (Porównanie DDMRP z zapasem bezpieczeństwa)
 • DDMRP and Order Point (Porównanie DDMRP i metody punktu odnawiania zapasu)
 • DDMRP and Scheduling (DDMRP oraz harmonogramowanie)
 • DDMRP and WIP Priority Management (DDMRP i zarządzanie priorytetami dla produkcji w toku)
 • Compare/contrast MRP, Lean and DDMRP (DDMRP w kontraście do MRP i Lean)

Moduł 12: Demand Driven Sales and Operations Planning (Planowanie sprzedaży i operacji w świecie Demand Driven)

 • DDS&OP (Demand Driven S&OP - Planowanie Sprzedaży i Operacji w warunkach Demand Driven)
 • Analytics for Master Settings changes and model improvement (Analizowanie i dostosowywanie danych stałych)
 • DDS&OP protection for critical strategic impacts (Funkcja ochronna DDS&OP)

Moduł 13: Program Summary (Podsumowanie programu)

 • Program Summary (Podsumowanie)
 • Expected Benefits of DDMRP (Spodziewany korzyści z DDMRP)
 • Get Started with DDMRP (Rekomendowane kolejne kroki z DDMRP)PYTANIA i ODPOWIEDZI (FAQ):


W jakim języku prowadzony jest warsztat?

Warsztat prowadzony jest w języku polskim z wykorzystaniem oryginalnych materiałów DDI przetłumaczonych na język polski.

Jakie są zasady ewentualnej rezygnacji ze strony uczestnika?

Rezygnacja z udziału jest możliwa do 7 dni przed wydarzeniem. Po tym terminie nie zwracamy wpłaconych środków.

Jak wygląda kwestia płatności za udział?

Na podstawie rezerwacji wystawiamy fakturę proforma na 50% kosztu udziału. Po wydarzeniu faktura właściwa.

Jakie obowiązują terminy płatności?

Rezerwacja jest uważana za skuteczną po zaksięgowaniu środków na koncie. Faktura właściwa regulowana w ciągu 14 po zakończeniu szkolenia.

Czy cena zawiera koszt egzaminu?

Nie, cena warsztatu nie zawiera kosztu egzaminu. Można go nabyć osobno w DDI. Cena detaliczna egzaminu to 250 USD.

Share with friends

Date and Time

Location

POLSKA

Poland

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved