Free

LHBTI kunnen zijn is een mensenrecht

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stadhuis Amsterdam

Boekmanzaal

Amstel 1

Amsterdam

Netherlands

View Map

Event description

Description

Conferentie over mensenrechten van LHBTI’s in Nederland

Als LHBTI’er kun je te maken krijgen met discriminatie op grond van je seksuele voorkeur, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken. Je wordt anders bejegend op school en werk of lastiggevallen in je buurt of op straat. Dit is verboden volgens de Nederlandse grondwet. Veilig jezelf kunnen zijn is een mensenrecht.

Het College voor de Rechten van de Mens is het mensenrechteninstituut dat waakt over gelijke behandeling van iedereen in Nederland. Dus ook over die van LHBTI’s. We nemen daarom dit jaar actief deel aan Pride Amsterdam 2018.

Vanuit Mensenrechten de positie LHBTI’s versterken

Hoe kan je vanuit het mensenrechtenperspectief de situatie van LHBTI’s in Nederland versterken? Wat kan het College betekenen voor LHBTI’s? Hierover gaan we graag in gesprek met voortrekkers van LHBTI-emancipatie: activisten en belangenbehartigers, professionals en beleidsmakers. Via een prikkelende lezing, interviews en peilingen. Met medewerking van onder andere Boris Dittrich (Human Rights Watch), Jan Willem Duyvendak (Universiteit Amsterdam), Marja Lust (Politie), Annelies Tukker (NNID, Nederlandse organisatie voor
seksediversiteit
), Isjed Ijaz Hussain (Stichting Prisma Groep & Veilige Haven Utrecht) en Milan Hendriks (transjongere).

Daarnaast is er gelegenheid om in kleinere groepen met elkaar in gesprek te gaan en te netwerken over thema’s als veiligheid op de werkvloer, voorlichting over mensenrechten en de samenhang tussen discriminatie op basis van seksuele voorkeur, gender en etniciteit.

Informatie over het programma vind je op www.mensenrechten.nl/pride2018

Tijdens de conferentie is er een tolk Nederlandse gebarentaal aanwezig. Wil je hier gebruik van maken, meldt ons dit graag even. Heb je in verband met een beperking een andere aanpassing nodig, dan horen wij
dit ook graag.
Ik hoop je op woensdag 1 augustus te ontmoeten!

Adriana van Dooijeweert
Voorzitter College voor de Rechten van de Mens

Share with friends

Date and Time

Location

Stadhuis Amsterdam

Boekmanzaal

Amstel 1

Amsterdam

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved