Lelo Mora - ללא מורא - Adeena Sivan - עדינה סיון - הצגת יחיד
₪30 – ₪100
Lelo Mora - ללא מורא - Adeena Sivan - עדינה סיון - הצגת יחיד

Lelo Mora - ללא מורא - Adeena Sivan - עדינה סיון - הצגת יחיד

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hamitcham - בית יד לבנים

Ramat Hasharon רמת השרון

Israel

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

זימון לשימוע פתוח בעניין תגובה חינוכית בלתי הולמת

עקב אירוע חמור שהתקיים בסוף מאי בכיתת האנגלית של הגב' פנינה גולדשמידט, מורה בתיכון, הנכם מוזמנים להשתתף בוועדת השימוע המתקיימת בעניינה.

מהלך השימוע: תחילה תשמיע המורה את טיעוניה ולאחר מכן תקיים הוועדה דיון בדלתיים סגורות על מנת לקבל הכרעה. ככל שלא תתייצבו, תתקבל הכרעה בהיעדרכם.

נוכחותכם חיונית למען ילדינו.

Share with friends

Date and Time

Location

Hamitcham - בית יד לבנים

Ramat Hasharon רמת השרון

Israel

View Map

Save This Event

Event Saved