Leiarkurs - Endringsleiing Førde
Free
Leiarkurs - Endringsleiing Førde

Leiarkurs - Endringsleiing Førde

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stamina Helse

Hafstadvegen 36

6814 førde

Norway

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Kurs i endringsleiing

Organisasjonar og bedrifter er dynamiske og har behov for å fornye og endre seg. Vi menneske er glade i å utføre ting på den måten vi alltid har gjort det, og endringsleiing er både utfordrande og sensitivt. Kurset gjev deg kompetanse og verkty for effektiv organisasjonsutvikling og endringsleiing.

KURSHALDAR ØYVIND BJØRGE har dei siste 15 åra vore ei drivkraft i regionen for kurs og konsulenttenester innan arbeidsmiljø, kommunikasjon, teamutvikling og leiing. Han er utdannasjukepleiar med vidareutdanning og spesialisering innan rusproblematikk, veiledingspedagogikk, leiing og organisasjonspsykologi. Øyvind er kjent som ein inspirerande kurshaldar og får særdeles gode evalueringar på kursa sine.

Pris: 3490,- for Stamina kundar og 3990,- for andre.


Share with friends

Date and Time

Location

Stamina Helse

Hafstadvegen 36

6814 førde

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved