Sales Ended

Leiarkurs - Endringsleiing Førde

Sales Have Ended

Registrations are closed
Du er nå påmeldt kurset! Tips og del gjerne arrangementet med andre du tenker dette kan være nyttig for. Ved avmelding seinare enn 14 dagar før arrangementet belastast 50 % av kursavgifta. Ved avmelding seinare enn 7 dagar før arrangementet belastast full kursavgift. Vi tek atterhald om at det kan komme endringar i programmet som skuldast forhold utanfor vår kontroll. For kunder med avtale med Stamina vil dette komme som tilleggsfaktura og ikke abbonement med mindre annet avtales spesielt for dette kurset. VEL MØTT!

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stamina Helse

Hafstadvegen 36

6814 førde

Norway

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Du er nå påmeldt kurset! Tips og del gjerne arrangementet med andre du tenker dette kan være nyttig for. Ved avmelding seinare enn 14 dagar før arrangementet belastast 50 % av kursavgifta. Ved avmelding seinare enn 7 dagar før arrangementet belastast full kursavgift. Vi tek atterhald om at det kan komme endringar i programmet som skuldast forhold utanfor vår kontroll. For kunder med avtale med Stamina vil dette komme som tilleggsfaktura og ikke abbonement med mindre annet avtales spesielt for dette kurset. VEL MØTT!
Event description

Description

Kurs i endringsleiing

Organisasjonar og bedrifter er dynamiske og har behov for å fornye og endre seg. Vi menneske er glade i å utføre ting på den måten vi alltid har gjort det, og endringsleiing er både utfordrande og sensitivt. Kurset gjev deg kompetanse og verkty for effektiv organisasjonsutvikling og endringsleiing.

KURSHALDAR ØYVIND BJØRGE har dei siste 15 åra vore ei drivkraft i regionen for kurs og konsulenttenester innan arbeidsmiljø, kommunikasjon, teamutvikling og leiing. Han er utdannasjukepleiar med vidareutdanning og spesialisering innan rusproblematikk, veiledingspedagogikk, leiing og organisasjonspsykologi. Øyvind er kjent som ein inspirerande kurshaldar og får særdeles gode evalueringar på kursa sine.

Pris: 3490,- for Stamina kundar og 3990,- for andre.


Date and Time

Location

Stamina Helse

Hafstadvegen 36

6814 førde

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved